Agenda

Intervisiegroep Coaches Kagan Coöperatief Leren

De essenties

Coaches delen successen, knelpunten, ervaringen, expertise en kennis. Vooraf kunnen coaches onderwerpen inbrengen die in de bijeenkomsten besproken worden. Tevens worden de coaches geïnspireerd  en op de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen Kagan Coöperatief Leren.

Werkwijze

Interactieve uitwisseling van kennis, vaardigheden en uitdagingen.

Doelstelling

  • De nieuwste ontwikkelingen delen;
  • Elkaar inspireren en ondersteunen;
  • Kennis en ervaring delen;
  • Coachvaardigheden aanscherpen.

Doelgroep

Gecertificeerde coaches Kagan Coöperatief Leren. De intervisie gaat door bij minimaal 7 deelnemers.