Agenda

KIJK! Beredeneerd Aanbod – online

Met KIJK! registreer je de ontwikkeling van de kinderen in jouw groep. Op basis van die registratie maak je met de module KIJK! Beredeneerd Aanbod een doelgericht, beredeneerd aanbod. Je leert in deze training hoe jouw aanbod passend wordt bij de ontwikkeling van de kinderen én hoe de (SLO) doelen daarbij worden aangeboden. Je maakt kennis met de mogelijkheden die de module biedt. 

Werken met de module KIJK! beredeneerd aanbod betekent: 

  • Een groepsoverzicht kunnen maken met onderwijsbehoeften van alle kinderen op basis van de KIJK! registraties 
  • Een themaplan maken met aanbod dat aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen 
  • Kennis krijgen van hoe je een goed en krachtig, doelgericht aanbod realiseert waarin aandacht is voor rijk ingerichte hoeken, krachtige routines en sterke activiteiten. 

In deze training worden de mogelijkheden van de module aangeboden. Na iedere bijeenkomst kun jij zelf verder aan de slag en uitwerken wat je hebt geleerd. 
De training is een mix van theorie, veel praktijkvoorbeelden en interactie. De interactie staat vooral in het teken van beklijven van wat wordt aangeboden. 

De essenties

  • Leer hoe je met KIJK! registratiegegevens een doelgericht, beredeneerd aanbod maakt.
  • Vergroot je kennis over doelgericht, beredeneerd aanbod voor kleuters.
  • Krijg meer inzicht in de werkwijze van de module Beredeneerd Aanbod.

Werkwijze

KIJK! Beredeneerd Aanbod omvat 4 bijeenkomsten van ieder 2,5 uur. 
De module mét alle mogelijkheden wordt aangeboden: groepsoverzicht op basis van je KIJK! registratie, themaplan, doelgericht groepsaanbod. Je wordt stap voor stap meegenomen in alle mogelijkheden en er wordt direct een vertaalslag gemaakt naar jouw praktijk. Na iedere bijeenkomst krijg je een praktijkopdracht mee waarmee je het geleerde direct gaat toepassen in jouw eigen groep. 
Om te kunnen starten met deze training moet je KIJK! abonnement uitgebreid zijn met de module Beredeneerd Aanbod. Tijdens de training heb je een laptop nodig.

Doelstelling

  • Je kunt werken met de module KIJK! beredeneerd aanbod. 
  • Je weet hoe je een sterk, krachtig en doelgericht groepsaanbod maakt en je kunt dit direct toepassen in je eigen groep.
  • Je hebt een groepsoverzicht gemaakt op basis van je KIJK! registraties.
  • Je hebt een themaplan gemaakt en weet hoe je dit evalueert.

Doelgroep

KIJK! Beredeneerd Aanbod voor groep 1-2 kun je individueel volgen of samen met jouw onderbouwcollega’s. Neem vooral ook de intern begeleider mee! Jullie werken al minimaal 1 jaar met KIJK! en willen nu graag op basis van je KIJK! registratie een goed, doelgericht, beredeneerd aanbod bieden. 
Hebben jou collega’s al eerder de scholing gevolgd en jij komt net werken op deze school (als leraar, als intern begeleider), ook dán past deze scholing prima bij jou.