Agenda

Module Leesproblemen en Dyslexie

In deze training staat het herkennen van leesproblemen/dyslexie bij leerlingen centraal. Ook worden de verschillende ondersteuningsniveaus voor deze leerlingen behandeld 
en hoe scholen de extra ondersteuning voor deze leerlingen binnen de basisondersteuning kunnen organiseren.

De essenties

  1. Wat zijn de algemene kenmerken van goed leesonderwijs?
  2. Hoe krijg je zwakke lezers in beeld, welke hulp kun je bieden op de verschillende ondersteuningsniveaus en hoe kan dit georganiseerd worden?
  3. Wat dyslexie is, wat de signalen en criteria zijn en hoe de zorgroute voor leerlingen met een vermoeden van dyslexie eruitziet?
  4. Wanneer kan de school leerlingen doorverwijzen naar de vergoede diagnostiek en behandeling?

Werkwijze

Live bij Bazalt Groep, kennisoverdracht en interactief.

Doelstelling

In deze module vormen de Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie en protocol 3.0 van het NKD het uitgangspunt. Met deze informatie kun je vervolgens binnen de eigen school bespreken
en analyseren wat er nodig is om de basisondersteuning op het gebied van lees- en spellingonderwijs te verbeteren. 

Doelgroep

Leraren
Intern begeleiders
RT-ers
Taalcoördinatoren