Agenda

Module Leesremediering

In deze workshop worden onderstaande vragen aan de hand van de landelijke protocollen op een informatieve en interactieve manier uitgewerkt en besproken:

 1. Hoe verschilt ondersteuningsniveau 3 van de andere ondersteuningsniveaus?
 2. Aan welke eisen dient hulp op ondersteuningsniveau 3 te voldoen?
 3. Welke methodieken en materialen kunnen ingezet worden?
 4. Hoe geef je ondersteuningsniveau 3 vorm binnen de school?
 5. Welke doelen kun je voor het kind opstellen? 

De essenties

 • Hoe geef je de ondersteuning op niveau 3 bij lezen en spellen vorm?
 • Hoe zorg je dat de hulp is afgestemd op de hiaten van een kind?
 • Welke doelen stel je voor het kind op en welke hulp sluit vervolgens bij het kind aan? 

Doelgroep

 • Leerkrachten
 • Intern begeleiders
 • Rt-ers
 • Taalcoördinatoren
 • Orthopedagogen
 • Psychologen werkzaam in het onderwijs