Agenda

Opleiding Professional Jonge Kind

Met deze opleiding breid je jouw kennis en vaardigheden voor het onderwijs uit, door dieper in te gaan op de manier waarop het jonge kind leert. Door dit te vertalen naar een passende, uitdagende en prikkelende speelleeromgeving, til je jouw onderwijs naar een nog hoger niveau.

Werkwijze

Het uitgangspunt van deze opleiding is om een breed palet aan kennis te bieden waarbij deelnemers van en met elkaar leren. 

In deze opleiding leer je:

 • Aansluiten bij het actuele niveau van denken en handelen van het jonge kind.
 • Kennis en vaardigheden om de ontwikkeling van jonge kinderen te observeren, te registreren en te volgen en hierbij een passend aanbod te creëren.
 • Sturen op de ontwikkeling van eigen professionaliteit, het inspireren en betrekken van collega’s en zicht krijgen op veranderkundige aspecten.

Inhouden professional Jonge Kind

1. Startbijeenkomst

 • Kader van de opleiding
 • Het Kleuterbrein
 • Persoonlijke leerdoelen en ontwikkelpunten vaststellen

2. Visie op het jonge kind en de voorwaarden en consequenties – Gekozen visie en gevolgen

 • Consequenties
 • Jouw rol als expert
 • Succescriteria – groepsplan/ themaplan, observatie/ registratie instrument, programma; dagschema, groepsoverzicht, groepsrapport observeren

3. Executieve functies  – Leerkuil voor kleuters

 • Executieve functies: Ze kennen en weten hoe te stimuleren
 • Leerkuil: Het verschil tussen oppervlakkig en diep leren

4. Doelen stellen en het kind mede-eigenaar

 • Leerkrachten bekijken het leren door de ogen van het kind
 • Kinderen bekijken het leren door de ogen van de leerkracht
 • Leerkrachten en kinderen leren werken met succescriteria

5. Pittstop Portfolio – Coöperatieve werkvormen

 • Met elkaar de stand van zaken bekijken
 • Betrokkenheid van kinderen verhogen en ze allen gelijke kansen geven

6. Spel en spelbegeleiding

 • Soorten spel
 • Leerkrachtinterventies

7. Rekendoelen en rekenen Jonge Kind

 • Rekenen door ontdekken en handelen
 • De stadia
 • Levensecht
 • Rekenomgeving

8. Taaldoelen en het jonge kind

 • Taalbeschouwing
 • Taalomgeving
 • Jouw taalgebruik, interventies en observaties

9. Sociale vaardigheden en ordeverstorend gedrag

 • Sociale vaardigheden: Wat mag je verwachten van een jong kind en wat is jouw rol
 • Gedrag: waar komt ordeverstorend gedrag vandaan, wat doe je preventief en wat als het mis gaat

10. De Praktijk  

 • De dagelijkse werkelijkheid in één onderbouw 

Inleveren Portfolio

 • In tweevoud op papier inleveren
 • Eén exemplaar blijft eigendom Bazaltgroep, RPCZ

Presentaties en Eindgesprekken

 • Presentaties voor allen
 • Gesprekken individueel

Opbrengst

 • Na afloop van de opleiding is een Jonge Kind Specialist inhoudelijk deskundig en vaardig in het bieden van onderwijs aan het jonge kind.
 • De specialist inspireert, verbindt, leidt en begeleidt de collega’s van het onderbouwteam.
 • De specialist ontwikkelt en verbetert systematisch en onderzoeksmatig het onderwijs aan jonge kinderen.
 • De specialist levert een bijdrage aan het schoolbeleid.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor jonge kind professionals die in het bezit zijn van een hbo-diploma.