Agenda

Piramide Instroomcursus

Wanneer je op een vve-locatie werkt waar het programma Piramide is geïmplementeerd, kan je na het behalen van je Basis VE certificaat de programma specifieke training Piramide volgen.  

Piramide is een educatieve aanpak voor kinderen van 0 tot 7 jaar. Het programma biedt handvatten om de brede ontwikkeling spelenderwijs te begeleiden en te stimuleren vanuit een veilige omgeving en een positief educatief klimaat. 

De programma specifieke training Piramide bestaat uit de volgende 3 bijeenkomsten: 

  1. Basisconcepten en Opbouw Piramide 

  2. Planning en Organisatie Piramide 

  3. Differentiëren (tutoring en pientere kinderen) 

Verder: 

  • Zijn 3 coachingsbezoeken op de werkvloer onderdeel van deze training. 

  • Ontvang je na het volgen van de bijeenkomsten en het afronden van de 3 coachingsbezoeken het Piramide certificaat. 

De programma specifieke trainingen plannen we 2x per jaar in.  

Doelgroep

De instroomtraining is bedoeld voor Pedagogisch medewerkers die werken op een VE-locatie waar met Piramide wordt gewerkt en die al in het bezit zijn van een Basis VE certificaat.