Agenda

PLG – Gratis online inspiratiesessie

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Focus op duurzame verbetering

“We hebben op school zoveel goeie ideeën om het leren te verbeteren. We beginnen steeds enthousiast, maar het loopt telkens op niks uit. Hoe kan dat anders?” Herken je dit proces? Vaak komt dit doordat de school onvoldoende tijd neemt om het gezamenlijk leren echt ruimte te geven. Het ontbreekt aan een goede methodiek en het zit nog niet in de cultuur om samen vanuit onderzoek te bepalen wat meetbaar bijdraagt aan het leren van leerlingen. Het gaat dus om de verschuiving van de focus op heel veel veranderen naar de focus op gericht en duurzaam verbeteren. Door het bouwen aan een Professionele Leergemeenschap (PLG) ontwikkel je als school vaardigheden die bijdragen aan een lerende cultuur met een focus op het leren van leerlingen

De essenties

De Amerikaanse PLG expert Richard DuFour beschrijft een PLG als een cyclisch proces, waarin directeuren en leerkrachten gezamenlijk werken. De 3 grote ideeën van een PLG zijn:

  1. Focus op leren: leren is het fundamentele doel van onze school en daarom willen wij alle praktijken en hun resultaat op het gebied van leren onderzoeken.
  2. Focus op gezamenlijkheid: wij werken gezamenlijk om dit fundamentele doel te bereiken.
  3. Focus op resultaat: wij onderzoeken onze effectiviteit op basis van de behaalde resultaten. 

Werkwijze

Online inspiratiesessie.

Doelstelling

Tijdens de online inspiratiesessie verkennen we het concept PLG en verbinden dit aan concrete voorbeelden uit de praktijk zodat schoolleider een helder beeld heeft van wat het betekent om hieraan te werken.

Doelgroep

Schoolleiders. 

Literatuur

Wil je meer weten over Professionele LeerGemeenschappen?
Bazalt Leestips: