Agenda

Post hbo-opleiding Leraar Nederlands voor anderstaligen (NT2)

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

De aandacht voor het onderwijs in Nederlands als Tweede Taal aan anderstaligen is de laatste jaren sterk toegenomen. Daarmee ook de vraag naar NT2-specialisten. De post hbo opleiding Leraar NT2 stoomt?je klaar om als NT2-specialist jouw kennis over te brengen op anderstalige kinderen.

De essenties

  • In de opleiding draait het om basiskennis, basisvaardigheden en basishoudingen die elke NT2-leraar in het primair onderwijs nodig heeft.
  • De opleiding NT2-specialist combineert de theorie met de praktijk, zodat?je het geleerde direct in de les kunt toepassen.

Werkwijze

Post-hbo-opleiding leraar Nederlands voor anderstaligen (NT-2) voor het primair onderwijs.

Blok 1: Kennis van het Nederlands
Blok 2: Onderwijzen van het Nederlands
Blok 3: Leren in het Nederlands
Blok 4: Organisatie van het onderwijs, het vaststellen van taalbehoeftes, curriculum en beleid

Om de week op woensdag worden de bijeenkomsten gegeven op het HCO:
– Introductiebijeenkomst van 14.00- 15.30 uur
– 19 bijeenkomsten van 14.00-17.00 uur, waarvan 7 digitaal via Teams.

Doelstelling

Einddoelen van de opleiding omvat onderstaande 7 competenties.
1. Interpersoonlijk competent.
2. Pedagogisch competent.
3. Vakinhoudelijk en didactisch competent.
4. Organisatorisch competent.
5. Competent in het samenwerken in een team.
6. Competent in samenwerken met de omgeving.
7. Competent in reflectie en ontwikkeling.

Doelgroep

Criteria:
– Afgeronde HBO opleiding
– Onderwijsbevoegdheid OER
– Werkzaam als leraar in onderwijsinstelling/stageplek (10 uur p.w.)

*Leerkrachten met een Pabo-diploma krijgen voorrang.

Literatuur

Verplichte literatuur:
1.  Appel, R. en A. Vermeer, Tweedetaalverwerving en tweedetaalonderwijs. Bussum, Coutinho ISBN 9789062839520
2.  Kuiken, F. en A. Vermeer (red.) Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. Amsterdam, Thieme/Meulenhoff, 2014. ISBN 9789006955231
3.  Nulft, D. van der en M. Verhallen Met woorden in de weer. Bussum, Coutinho, 2009. ISBN 9789046901571

De overige te lezen artikelen en hoofdstukken voor elke bijeenkomst, worden op Teams geplaatst en kunnen gratis gedownload worden.