Agenda

Stevig Talent

De training Stevig Talent is ontwikkeld voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8, die vlot (kunnen) leren, creatieve denkers zijn en van nature leergierig zijn. Bij deze kinderen is er sprake van een grote ‘denkkracht’, maar dit vertaalt zich op school niet altijd in passende prestaties. Ze lopen vaak tegen uitdagingen aan op gebieden zoals samenwerken, (fixed) mindset, omgaan met frustratie, doorzetten, prikkelverwerking, plannen en organiseren, en/of zelfbeeld. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld onderpresteren, het vermijden van uitdaging, een negatiever zelfbeeld of een moeizamere aansluiting in de groep.
Er is voor deze leeftijdsgroep gekozen, omdat er vaak al meer inzicht is in onderwijsbehoeften en de focus op uitstroom steeds belangrijker wordt. Deze leerlingen hebben het nodig specifieke training in bovenstaande vaardigheden te krijgen.
Voor hen is de training Stevig Talent ontwikkeld. Begeleiding en het delen van ervaringen helpt om (weer) met plezier naar school te gaan en verder te groeien. In onze groepstraining wordt er gezamenlijk gewerkt aan individuele doelen. De leerlingen kunnen met elkaar en van elkaar leren binnen een veilige omgeving. Voor deze doelgroep zijn gelijkgestemde leeftijdsgenoten heel belangrijk, want er is een grote behoefte aan herkenning en erkenning.

De training biedt de mogelijkheid op een exclusieve manier nieuwe vaardigheden te ontwikkelen om vervolgens weer inclusief verder te gaan. De leerlingen krijgen op deze manier meer inzicht in zichzelf en doen ervaring op met vaardigheden als samenwerken, doorzetten en flexibel reageren.

De essenties

  • Jezelf leren kennen
  • Talenten in ontwikkeling brengen
  • Executieve functies versterken

Werkwijze

Kick-off bijeenkomst, intakegesprekken, 10 inhoudelijke sessies, tussenevaluatie, eindevaluatie en follow-up gesprek.

Doelstelling

De leerlingen krijgen meer inzicht in zichzelf en doen ervaring op met vaardigheden als samenwerken, doorzetten en flexibel reageren. Hierdoor kunnen zij hun talent beter tot uiting laten komen en hun leerontwikkeling versterken.

Doelgroep

Leerlingen met (een vermoeden van) meer- of hoogbegaafdheid uit groep 6,7 en 8