Agenda

Training Spelkriebels

In 4 bijeenkomsten van 3 uur gaan we praktisch aan de slag:
We gaan in op het betekenisvol en thematisch werken. We kijken hoe we functionele taal- lees-, schrijf- en spelactiviteiten bij de thema’s kunnen inzetten en hoe we kunnen werken met (mobiele) hoeken. Verder gaan we in op werken met onderzoeksvragen.
We gaan praktisch aan de slag met het uitwerken van een thema. Er komen werkvormen aan bod, die helpen om goed te kunnen differentiëren. We gaan na welke doelen we centraal zetten en hoe we deze doelen vertalen naar de speelleeromgeving. Ook kijken we welke concrete materialen we hierbij functioneel kunnen inzetten

Werkwijze

In 4 bijeenkomsten van 3 uur gaan we praktisch aan de slag met o.a. de volgende onderwerpen:
  • We brengen de overgang van kleuter naar schoolkind in beeld
  • We gaan in op de kracht van het kleuteronderwijs en hoe we deze sterke aspecten kunnen benutten in groep 3
  • Ook inventariseren we de huidige speelleeromgeving en materialen in groep 3. De adviseur laat voorbeelden ter inspiratie zien 
  • We gaan in op het betekenisvol en thematisch werken
  • We kijken hoe we functionele taal- lees-, schrijf- en spelactiviteiten bij de thema’s kunnen inzetten en hoe we kunnen werken met (mobiele) hoeken
  • Verder gaan we in op werken met onderzoeksvragen
  • We gaan praktisch aan de slag met het uitwerken van een thema
  • Er komen werkvormen aan bod, die helpen om goed te kunnen differentiëren
  • We gaan na welke doelen we centraal zetten en hoe we deze doelen vertalen naar de speelleeromgeving. Ook kijken we welke concrete materialen we hierbij functioneel kunnen inzetten

Doelstelling

Een betere aansluiting vinden bij de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen in groep 3

Doelgroep

Leerkrachten van groep 3 en IB-ers