Agenda

Gratis webinar Aan de slag met Protocol 3.0

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Per 1 januari 2022 wordt het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB 3.0) ingevoerd en gaat de nieuwe versie (3.0) van de Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg in.

Op 19 januari 2022 organiseren wij van 15.00 – 17.00 uur een (gratis) webinar waarin de wijzigingen vanuit het nieuwe protocol uitgebreid worden toegelicht.

We gaan tijdens dit webinar in op de volgende vragen:

  • Welke wijzigingen gelden voor het aanmelden van kinderen voor de vergoede dyslexiezorg?
  • Welke veranderingen zijn er in de diagnostiek van dyslexie en bij het stellen van de diagnose dyslexie?
  • Wat verandert er in de behandelingen?
  • Hoe verhouden de vergoede dyslexiezorg en de reguliere (niet vergoede) dyslexiezorg zich tot elkaar vanaf januari 2022?

Doelgroep

Dit webinar is bedoeld voor intern begeleiders, leerkrachten, taalcoördinatoren/leesspecialisten, remedial teachers.