Aanbod

Instructional leadership

In deze training leer jij alle vaardigheden van het instructional leadership, zodat jij binnen een professionele leergemeenschap jouw collega’s naar een hoger niveau kunt tillen.

De essenties

 • In staat zijn om (collega) leraren eigenaar laten worden van hun eigen leren.
 • In staat zijn om (collega) leraren te ondersteunen om hun eigen leerproces aan te sturen t.b.v. formatieve evaluatie voor het leren van de leerling.
 • Kennis en inzicht in formatieve evaluatie en vaardigheden om als instructional leader het veranderproces vorm te geven.

Leraren gaan in twee bijeenkomsten aan het werk met de uitgangspunten van professionele leergemeenschap en hun rol als instructional leader binnen deze gemeenschap. En maken een praktische vertaalslag naar hun eigen praktijk. Welke vaardigheden liggen hieraan ten grondslag? We sluiten af meet een praktijkopdracht die op de school moet worden uitgevoerd tussen bijeenkomst 1 en 2 in.

In de tweede bijeenkomst sluiten we aan bij de ervaringen die de instructional leaders in de praktijk hebben opgedaan na bijeenkomst 1.

Bijeenkomst 1:

 • Inzicht in de strategieën van de professionele leergemeenschap.
 • Inzicht in de rol van instructional leader.
 • Inzicht in de strategieën van formatieve evaluatie (Dylan Wiliam).
 • Inzicht in de vaardigheden die je nodig hebt om de rol als instructional leader in de praktijk vorm te geven (huiswerkopdracht).

Bijeenkomst 2:

Terugblik op de opgedane ervaring in de praktijk n.a.v. bijeenkomst. Praktisch aan de slag met handreiking voor de praktijk. Samen voorbereiden, observeren en nabespreken. Op deze wijze samen een begeleidingscyclus doorlopen.

Door op deze wijze te werken bekijken leraren kritisch hun huidige begeleiding en proberen deze beter te maken a.d.h.v. de inzichten en ervaring met instructional leadership. Door op deze wijze actief de eigen praktijk te onderzoeken en verbeteren zijn zij bezig met het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap die gericht is op de ontwikkeling en het leren van het kind en de leraren. Deze kennis delen zij met collega’s op school.

De leerlingen helpen om a.d.h.v. “assessment for learning” zelfverantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces waar in ze zien wat het einddoel is, waar ze nu staan op de leer/ontwikkelingslijn en welke stappen/activiteiten zij nodig hebben om het einddoel te bereiken. Dit noemen wij op stap naar gepersonaliseerd leren. Dat betekent dat de leraren zich bezint op zijn pedagogisch/didactisch handelen gericht op effectief lerende. Als instructional leader help je (collega) leraren om vorm te geven aan, ondersteunen en bijsturen van het bovengenoemde doel m.b.t. het leren van de leerling.

Resultaat Instructional Leadership

 • Je weet welke rollen, taken en verantwoordelijkheden je als instructional leader hebt.
 • Je bent in staat om als een beginnend instructional leader binnen een professionele leergemeenschap leraren naar een hoger niveau te brengen.
  * Vormgeven aan een lesson study cyclus.
  * Uitvoeren van data onderzoek.
  * Leiding geven aan intervisiebijeenkomsten.
  * Uitvoeren van formatieve assessment lesbezoeken.

Bijdrage aan het leren van de leerling:

 • Kinderen en leraren leren met plezier (emotie) en doelgericht (cognitie) waardoor een positieve leerhouding en leerklimaat ontstaat.
 • Kinderen geloven in hun groeimogelijkheden en leervermogen door zicht te hebben op de succescriteria en hun eigen leerproces (Growth mindset en assessement for learning).
 • Leraren weten en kunnen kinderen effectief tot leren brengen doordat ze handvatten krijgen in dit product waarin leerlingen leereigenaar worden en leraren regisseur/leervolger. (Pedagogisch, didactisch handelen.)
 • Kinderen zijn eigenaar van hun leren en zich bewust van de stappen in hun leerproces. (Zelfregulatie op weg naar gepersonaliseerd leren.)
 • De resultaten verbeteren zich zichtbaar voor de kinderen en de leraar. (Opbrengsten op het gebied van kwalificatie, socialisatie en subjectivering (Biesta).)

Dit doen wij door de 5 strategieën van assessment for learning toe te passen gedurende de les. De 5 strategieën zijn:
1. Het stellen, begrijpen en delen van doelen m.b.v. succescriteria.
2. Het verzamelen van bewijs van het leren tijdens de les.
3. Feedback dat de leerling vooruit helpt.
4. De leerlingen zijn een instructiebron voor elkaar.
5. Het ontwikkelen van eigenaarschap van het eigen leren.

Uitgaven