Aanbod

KIJK! op Sociale competentie

KIJK! op Sociale competentie is een training voor de groepen 3 tot en met 8 die de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen volgt. Deze module heeft een signalerende functie.

Essentie 

  • Zicht hebben op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen  
  • Op een eenduidige wijze de sociaal-emotionele ontwikkeling volgen van kinderen in groep 3 t/m 8, aansluitend op de werkwijze in groep 1-2.  
  • Werkwijze van observeren en registreren sluit aan bij KIJK!  

Inhoud  

KIJK! op Sociale Competentie is een digitaal instrument, waarmee je de sociaal-emotionele ontwikkeling volgt van kinderen in de groepen 3 tot en met 8, met als doel gerichte stimulering. De werkwijze is gebaseerd op KIJK! voor het jonge kind: observeren-reflecteren-stimuleren. 

Het bevat echter geen ontwikkelingsmijlpalen, maar ontwikkelschetsen voor groep 3-4, 5-6 en groep 7-8. Voor elk van deze groepen zijn signaleringlijsten beschikbaar. Vanaf groep 5 vullen kinderen zelf ook een lijst in. Het instrument bevat ook journaalactiviteiten, waarmee je meteen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen werkt.  Dit geeft je de gelegenheid het gedrag van leerlingen concreter te observeren. 

Tussen de signaleringslijst, de ontwikkelschets, de leerlingenlijst en de journaalactiviteiten bestaat een duidelijke koppeling. De signaleringslijst bestaat uit 3 domeinen: intrapersoonlijke ontwikkeling, interpersoonlijk ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid. Door gelaagde observatieniveaus van globaal naar gedetailleerd is deze lijst eenvoudig in te vullen. Je vult die onderdelen in, die voor jouw signalering van belang zijn. Je kunt bijvoorbeeld diepgaander signaleren bij kinderen waar je je zorgen om maakt. In iedere schets staan aanwijzingen om probleemgedrag te verhelderen en suggesties om dit probleemgedrag aan te pakken. Het verwerken van de gegevens doe je via de website. De resultatenweergave van de signalering vindt plaats op kindniveau, groepsniveau en schoolniveau. 

KIJK! op Sociale Competentie kan in combinatie met de andere KIJK! producten worden gebruikt, maar is evengoed geschikt voor scholen die niet met KIJK! werken. 

Werkwijze 

Deze training wordt in 2 dagdelen aangeboden. 

In de eerste bijeenkomst leer je werken met het instrument KIJK! op sociale competentie. Hoe kan dit instrument jouw werkwijze ondersteunen? 

In de tweede bijeenkomst verfijn je je werkwijze met het instrument en integreer je het in jouw schoolstructuur.  

Meer informatie 

Wil je kennismaken met KIJK! op Sociale Competentie? Bekijk het demo-account op demo.kijkopsocialecompetentie.nl

Deze handleiding helpt je op weg in het systeem:
Handleiding KIJK! op Sociale Competentie DEMO

Je logt in met de onderstaande gegevens: 
Gebruikersnaam: bazalt 
Wachtwoord: bazalt 
Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs. 

KIJK! op Sociale Competentie is een apart systeem.  

Voor het aanvragen download je onderstaande licentieovereenkomst. De ingevulde licentieovereenkomst mail je naar: uitgeverij@bazaltgroep.nl

Licentieovereenkomst KIJK op Sociale Competentie 

Meer informatie over KIJK!?

Vind hier alle informatie over KIJK!, de werkwijze, de licenties, het proefabonnement en de tarieven.

Uitgaven