Aanbod

Management Drives

In de training Management Drives doe je kennis op over jouw drijfveren. Zowel individueel als in teamverband. Drijfveren bepalen waarom je iets doet of laat, sturen je gedrag en gevoel en bepalen jouw waarnemingen. Ook bepalen ze ons persoonlijk leiderschap. Management Drives biedt een instrument dat verassende en nieuwe inzichten geeft in wat medewerkers, teams en de organisatie motiveert.

Management drives geeft inzicht in jouw drijfveren.

Bazalt Groep is gecertificeerd partner van Management Drives (MD), waardoor wij dit instrument kunnen inzetten bij scholen. Onze MD gecertifieerde trainers meten op basis van een online vragenlijst persoonlijke drijfveren. Dat kan zowel op individueel niveau als voor en met een heel team. Ze maken een analyse, bespreken dit en adviseren over eventuele vervolgstappen.

Drijfveren zetten mensen in beweging

Management Drives gaat uit van 6 drijfveren die mensen in beweging zetten. Ieder mens beschikt in principe over álle zes drijfveren, maar de volgorde en intensiteit verschilt per persoon. De drijfveren worden aangeduid met verschillende kleuren. Door jouw drijfveren te kennen, word je je bewuster van hoe je werkt en waarom sommige dingen je makkelijker afgaan dan andere.

Mogelijkheden met Management Drives

Voor scholen (of besturen of andere organisaties) zijn er verschillende mogelijkheden om dit instrument in te zetten:

  • individueel niveau: start voor coaching, werving en selectie kandidaten voor een specifieke functie, optimaliseren van persoonlijke en professionele effectiviteit, effectiviteit van leiderschap, potentiële krachten en valkuilen en omgaan met stress en werkdruk;
  • team niveau: opstart samenwerking in nieuw team, (cultuur-)veranderingstraject, optimaliseren samenwerking;
  • organisatie niveau: fusie, (cultuur-)veranderingstraject, verbetertraject, verandermanagement in een lerende organisatie.

Als start kun je bijvoorbeeld een studiedag voor je team organiseren in het teken van Management Drives. Kennismaken met jouw drijfveren en die van collega’s biedt verrassende inzichten voor betere, leukere en constructievere communicatie en samenwerking. Het herkennen en erkennen en reageren op elkaar is een groepsproces dat heel open gebeurt en de onderlinge binding enorm versterkt. Het werken in teams is makkelijker als je elkaars profielen kent.

Resultaten Management Drives

De training is goed in te zetten bij teams, die:

  • zich verder willen ontwikkelen;
  • beter willen samenwerken;
  • streven naar optimale resultaten;
  • elkaars kwaliteiten willen benutten;
  • met elkaar een gemeenschappelijke visie willen ontwikkelen;
  • de omslag willen maken van werkdruk naar werkplezier.

Schoolleidersregister PO

Management Drives is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat de aanpak gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere  professionaliseringsthema’s.