Aanbod

Managementconsultatie

Wil je het onderwijs op jouw school verder ontwikkelen en verbeteren? Wil je een goede werk- en leeromgeving voor jouw leraren bieden? En heb je hierbij behoefte aan advies? Vraag dan een managementconsultatie aan.

Misschien heb je al goed in beeld waar je met de school naartoe wilt, maar nog geen goed beeld van de weg er naartoe. Bij dat proces is het ook belangrijk om je team erbij te betrekken, vooral als het gaat om keuzes die leiden tot veranderingen in de organisatie. Dat vraagt om een aantal stappen:

 • Het opstellen van een plan
 • Communiceren van het plan
 • De uitvoering van het plan
 • Het bijstellen van het plan

Planmatig werken aan schoolontwikkeling

Hoe pak je zo’n schoolontwikkelproces aan? Bazalt Groep denkt vanuit verbinding en samenwerking en biedt veel mogelijkheden om samen met jouw school planmatig te werken aan schoolontwikkeling en het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Wij geloven dat er binnen scholen veel kennis en expertise aanwezig is en dat veel al goed gaat. Dit zien wij als het juiste vertrekpunt om met onze managementconsultatie verdere ontwikkeling vorm te geven.

Wetenschappelijke inzichten

Onze adviseurs hebben kennis en ervaring op het gebied van verandermanagement en leerprocessen, maar ook concreet in het opstellen van beleidsplannen en de kwaliteitsborging ervan. Ze denken graag met je mee in de stappen naar de gewenste richting. Daarnaast gebruiken zij hun praktijkervaringen als leraar of leidinggevende, maar ook wetenschappelijke inzichten van vooraanstaande denkers, zoals Andy HargreavesMichael Fullan en Robert Marzano. Een degelijke basis voor jouw managementconsultatie.

Adviesmogelijkheden managementconsultatie

Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in uiteenlopende gebieden van schoolontwikkeling en weten deze handig met elkaar te verbinden. Denk hierbij aan de volgende mogelijkheden:

 • Uitvoeren van een schoolanalyse als audit, nulmeting of onafhankelijke monitor;
 • Ondersteuning bij het opstellen van een meerjarenplan en schoolplan;
 • Procesbegeleiding bij missie en visie trajecten;
 • Procesbegeleiding bij opbrengstgericht werken;
 • Ontwerpen en implementatie van een opbrengstgericht kwaliteitszorginstrument;
 • Advies, coaching en training in onderwijskundig leiderschap en het werken met een verbeterteam;
 • Implementeren van een professionele leergemeenschap (PLG) met tools als Lesson Study en Instructional leaderschip.

Uitgaven