Aanbod

Opleiding Leidinggeven aan educatieve veranderprocessen

De opleiding Leidinggeven aan educatieve veranderprocessen leert je je eigen verandersituatie vanuit stuurprincipes voor verandering doelgericht te beïnvloeden. Je leert het niveau van complexiteit van jouw veranderthema te herkennen en aan de hand van bepaalde criteria de voor jou passende leiderschapsinterventies te kiezen. En er is volop aandacht voor de wijze waarop je de verandering kunt borgen in je kwaliteitssystemen en werkprocessen.

Opbrengsten

 • Je kunt vanuit een denkkader voor een educatieve verbetercultuur reflecteren op een veranderthema binnen je schoolontwikkeling.
 • Je kunt hun eigen situatie vanuit stuurprincipes voor verandering doelgericht beïnvloeden. 
 • Je weet wat belangrijk is voor het creëren van draagvlak en eigenaarschap en kunt dit toepassen binnen je eigen veranderonderwerp.
 • Je kent en herkent het niveau van complexiteit van het veranderthema voor de betrokkenen en kunt de daar bij passende leiderschapsinterventies inzetten.
 • Je kunt een analyse maken van een verandersituatie (doelgroep, context, inhoud) en een plan van aanpak opzetten en uitvoeren.
 • Je kunt jezelf typeren in een stijl van leidinggeven (inclusief daarbij passende taken ) en op basis hiervan heb je zicht op je persoonlijke profiel van leiderschapstaken en weet waar je sterke kanten en je ontwikkelpunten liggen.
 • Je kunt een stuurteam inrichten en op transparante wijze de stappen in het veranderproces communiceren met alle betrokkenen en implementeren.
 • Je kunt leiding geven aan een team en individuele leraren, gericht op betrokkenheid en resultaat.
 • Je weet op welke wijze je de borging van een verandering kunt inbedden in je gangbare kwaliteitssystemen en werkprocessen en kunt de borging voor je veranderonderwerp realiseren.

Inhoud & Werkwijze

In de bijeenkomsten wisselen we informatieblokken over theorie af met reflectie activiteiten en interactie. Daarnaast krijgt iedere deelnemer concrete opdrachten om in de praktijk mee aan de slag te gaan. Deze opdrachten staan steeds centraal in de volgende bijeenkomst. Hierbij komen onder andere de volgende inhouden aan de orde:

 • Analyse veranderonderwerp
 • 21 leiderschapstaken
 • Niveau 1 en 2 verandering
 • Stuurprincipes
 • Verwachtingen – draagvlak
 • Stuurteam
 • Betrokkenheid
 • Borging

De opleiding in zijn geheel sluiten wij af met een eindopdracht waarin de deelnemers hun veranderonderwerp en plan van aanpak presenteren gerelateerd aan de theorie en inhouden die in de bijeenkomsten aan de orde zijn geweest.

Past deze opleiding Leidinggeven aan educatieve veranderprocessen bij jou?

De opleiding is bedoeld voor schoolleiders, stafmedewerkers onderwijskwaliteit.

De volgende stap zetten op jouw locatie?

Breng jouw organisatie een stap verder met onze trainingen, coaching of advies. We denken graag met je mee en bespreken de mogelijkheden met je. Stuur een mail naar advies@bazaltgroep.nl.

Om je zo snel mogelijk te kunnen helpen, mail ons dan het onderwerp waar je interesse in hebt, jouw contactgegevens en de gegevens van jouw school / organisatie.

Dan kijken we samen hoe we met jou de volgende stap kunnen zetten.

Benieuwd naar welke opleidingen en trainingen voor schoolleiders we nog meer hebben? Bekijk dan eens de opleiding Uitgaan van verschillen of de training Samenwerkend Leiderschap.

Uitgaven