Aanbod

Opleiding Uitgaan van verschillen

Met de opleiding Uitgaan van verschillen leer je de verschillen op klas, team, school en omgevingsniveau benutten voor optimale leer- en ontwikkelingsresultaten voor alle kinderen.

Verder leer je:

 • De visie en schoolcultuur rondom het werken met verschillen vertalen naar een effectieve schoolstructuur en effectieve schoolsystemen waarin basisondersteuning en extra ondersteuning in het kader van Passend Onderwijs de dagelijkse routines ondersteunen. 
 • Je eigen school en functioneren onderzoeken vanuit het thema ‘Uitgaan van verschillen’

Doelen/resultaat

 • Je hebt inzicht in de manier waarop binnen de klas en binnen de school omgegaan kan worden met verschillen tussen kinderen.
 • Je hebt inzicht in de manier waarop je jouw rol in “student-centered-leaderhip” in kunt vullen in je school ten behoeve van het omgaan met verschillen tussen kinderen.
 • Je hebt een duidelijke visie op de relatie tussen opbrengstgericht werken, handelingsgericht werken en passend onderwijs en kunt deze vertalen naar het team t.b.v. de vormgeving van de basisondersteuning en extra ondersteuning binnen Passend Onderwijs
 • Je kent de vijf dimensies van een lerende organisatie en kunt gerichte acties ondernemen om het Professioneel Kapitaal in de eigen school verder te ontwikkelen. Indien nodig kun je je strategieën bijstellen.
 • Je weet wat de “triple focus” inhoudt (begrijpen van jezelf, begrijpen van elkaar en begrijpen van de systemen waarin we ons bevinden) en kunt deze vertalen naar je gedrag als leider in je school.
 • Je kunt de visie en schoolcultuur rondom het werken met verschillen vertalen naar een effectieve schoolstructuur en effectieve schoolsystemen waarin basisondersteuning en extra ondersteuning in het kader van Passend Onderwijs de dagelijkse routines ondersteunen.
 • Je bent je ervan bewust hoe je als school onderdeel uitmaakt van grotere systemen en hoe systemen elkaar kunnen versterken en waar verbeterpunten liggen.

Inhoud en werkwijze

Verschillen zijn vanzelfsprekend. Het gaat erom hoe we deze verschillen benutten voor optimale leer- en ontwikkelingsresultaten voor alle kinderen. In deze opleiding leer je hoe je als team gezamenlijk verantwoordelijk en doeltreffend kunt zijn om als professionele leergemeenschap kwalitatief verantwoord onderwijs te realiseren Ook leer je hoe je het netwerk van de school kunt benutten om in samenwerking met anderen Passend Onderwijs vorm en inhoud kunt geven. Tijdens deze opleiding komen achtereenvolgens de vier deelthema’s aan bod:

 • Uitgaan van verschillen in de klas
 • Werken met verschillen binnen het team
 • Benutten van verschillen binnen de schoolorganisatie
 • Werken met verschillen in de samenwerking met anderen in de schoolomgeving

Het vertrekpunt is steeds om via een inductieve werkwijze de eigen school en het eigen functioneren te onderzoeken. We betrekken relevante theorie (literatuur, filmpjes, powerpoints etc.) en zoeken naar mogelijkheden die de eigen schoolontwikkeling verder kunnen versterken. Naast korte presentaties en reflecties werken de deelnemers met elkaar aan een eigen leerroute en een concreet toepasbare uitwerking voor de eigen school. Onderwerpen die aanbod komen:

 • Visie op onderwijs: leerstofgericht, kindgericht, wereldgericht.
 • Leren Zichtbaar Maken binnen Handelingsgericht Werken
 • Professioneel kapitaal
 • Professionele Leergemeenschap (PLG)
 • Collectieve verantwoordelijkheid en doeltreffendheid
 • Passend Onderwijs, basisondersteuning, extra ondersteuning
 • Rollen en functies van IB en directie
 • Bovenschoolse samenwerking: Het SWV passend onderwijs als lerend netwerk
 • Pedagogisch leiderschap
 • Student Centered Leadership
 • Van instructional leader naar learning leader
 • Beïnvloeden van het proces van schoolontwikkeling

Voor wie?

Deze opleiding (van 9 dagdelen) is bedoeld voor leidinggevenden en is gecertificeerd als formeel aanbod door het Schoolleidersregister PO ten behoeve van de herregistratie bij thema 5: Omgaan met verschillen.

Interesse in de opleiding?

Zet de volgende stap en informeer naar de mogelijkheden. Wij helpen je graag verder. Stuur een mail naar advies@bazaltgroep.nl.