Aanbod

Samen KIJK!-en in je klas

Werk je met KIJK! en heb je verdiepende vragen? Denk je dat je het systeem nog beter kunt benutten? Wil je wat je waarneemt nog preciezer duiden en goed registreren in de modules? Voel je je goed in staat om de juiste interventies te verbinden aan je waarnemingen?

Essentie 

  • Heel precies leren observeren en registreren in KIJK! samen met een coach;
  • Samen met de coach oefenen in jouw eigen groepspraktijk;
  • Jouw volgende stap kunnen zetten door middel van praktische tips en adviezen.

Inhoud: Coaching op de werkvloer

Samen KIJK-en in je klas’ is een coachingstraject voor de leraar die vaardigheden nodig heeft om met KIJK! te kunnen werken. De coach helpt de leerkracht bij observeren, kiezen van juiste interventies en spelbegeleiding. De coaching kan ook gericht zijn op handiger worden in het werken met de module.

Opbrengsten 

  • Je hebt nog meer vaardigheid ontwikkeld in het werken met KIJK! in jouw groepspraktijk;
  • Je kan nog beter de ontwikkeling van het jonge kind observeren, daarop reflecteren en vervolgens stimuleren;
  • Je hebt jouw volgende stap gezet in het werken met KIJK! 

Meer weten over KIJK!?

Vind hier alle informatie over KIJK!, de werkwijze, de licenties, het proefabonnement en de tarieven.

Trainers