Aanbod

Stevig Talent

Stevig Talent is een training voor leerlingen met (een vermoeden van) meer- of hoogbegaafdheid uit groep 6,7 en 8. Met deze training leren de leerlingen zichzelf kennen en ontwikkelen ze vaardigheden om hun talenten beter tot uiting te kunnen laten komen en hun leerontwikkeling te versterken.

Wat leren leerlingen?

  • Leerlingen leren zichzelf kennen
  • Leerlingen brengen hun talenten in ontwikkeling
  • Leerlingen versterken hun executieve functies

Waarom Stevig Talent?

De training Stevig Talent is ontwikkeld voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8, die vlot (kunnen) leren, creatieve denkers zijn en van nature leergierig zijn. Bij deze kinderen is er sprake van een grote ‘denkkracht’, maar dit vertaalt zich op school niet altijd in passende prestaties. Ze lopen vaak tegen uitdagingen aan op gebieden zoals samenwerken, (fixed) mindset, omgaan met frustratie, doorzetten, prikkelverwerking, plannen en organiseren, en/of zelfbeeld. Dit kan tot bijvoorbeeld onderpresteren, het vermijden van uitdaging, een negatiever zelfbeeld of een moeizamere aansluiting in de groep.

Er is voor deze leeftijdsgroep gekozen, omdat er vaak al meer inzicht is in onderwijsbehoeften en de focus op uitstroom steeds belangrijker wordt. Voor deze leerlingen is specifieke training in bovenstaande vaardigheden van belang.
Daarom is de training Stevig Talent ontwikkeld. Begeleiding en het delen van ervaringen helpt om (weer) met plezier naar school te gaan en verder te groeien.

In onze groepstraining wordt er gezamenlijk gewerkt aan individuele doelen. De leerlingen kunnen met elkaar en van elkaar leren binnen een veilige omgeving. Voor deze doelgroep zijn gelijkgestemde leeftijdsgenoten heel belangrijk, want er is een grote behoefte aan herkenning en erkenning. De training biedt de mogelijkheid op een exclusieve manier nieuwe vaardigheden te ontwikkelen om vervolgens weer inclusief verder te gaan. De leerlingen krijgen op deze manier meer inzicht in zichzelf en doen ervaring op met vaardigheden als samenwerken, doorzetten en flexibel reageren.

Werkwijze

De training is opgebouwd uit:

  • een kick-off bijeenkomst
  • intake gesprekken
  • 10 inhoudelijke sessies
  • een tussen- en eindevaluatie
  • follow-up gesprek

Leraren en ouders worden wekelijks op de hoogte gehouden van de inhoud van de training en krijgen tools aangereikt om de leerling/het kind te stimuleren.

Resultaat

De leerlingen krijgen meer inzicht in zichzelf en doen ervaring op met vaardigheden als samenwerken doorzetten en flexibel reageren. Hierdoor kunnen zij hun talent beter tot uiting laten komen en hun leerontwikkeling versterken.

Doelgroep

Leerlingen met (een vermoeden van) meer- of hoogbegaafdheid uit groep 6, 7 en 8.

Meer informatie en leerlingen aanmelden?

Voor meer informatie neem je contact met ons op via advies@bazaltgroep.nl. Actuele trainingsdata vind je in de agenda.