Aanbod

Versterken werkwijze onderbouw

Onze adviseurs hebben veel ervaring in het coachen van teams en leerkrachten in de onderbouw.

Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om schoolbrede verandertrajecten te helpen vertalen naar de onderbouw en daarbij oog te houden voor wat belangrijk is bij onderwijs aan jonge kinderen.

Ook wordt op onze adviseurs een beroep gedaan voor ondersteuning van een leerkracht die van de bovenbouw overstapt naar de onderbouw en daarbij de specifieke onderwijsbehoeften van jonge kinderen leert kennen.

Onze adviseurs coachen in de onderbouw zowel het hele team als individuele leerkrachten. De coaching richt zich bijvoorbeeld op spelend leren, verrijken van de speel-leeromgeving of de verschillende ontwikkelingsdomeinen.