Nieuws / 12 november 2020

KIJK! voor de BSO

Praktisch hulpmiddel voor pedagogisch medewerkers om het welbevinden en het ontwikkelen van sociaal competent gedrag van kinderen in de BSO gericht te observeren en te ondersteunen.