Nieuws / 12 november 2020

Pesten in perspectief: set

Een trilogie met realistische verhalen over pesten, verteld vanuit drie perspectieven: het slachtoffer, de toeschouwer/meeloper en het kind dat pest.