Nieuws / 8 september 2020

In memoriam

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Diep geschokt zijn wij door het plotseling overlijden van onze collega op zondag 6 september jongstleden.

Esther Hermans

Esther was sinds september 2019 directeur van HCO. Zij verrichtte haar werk met grote inzet en enthousiasme.

Wij verliezen met Esther een belangrijke steunpilaar in onze organisatie en voelen ons verslagen.

Wij wensen iedereen die haar lief is veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd.