Leren Anders Organiseren

Leren Anders Organiseren (voorheen Slimfit) is het onderwijsconcept waarbij het jaarklassensysteem wordt losgelaten en kindgericht onderwijs centraal staat.

Waarom Leren Anders Organiseren?

De ontwikkelingen in het onderwijs gaan snel. Gepersonaliseerd leren, digitalisering, talentontwikkeling en het echt laten slagen van passend onderwijs: het houdt ons allemaal bezig.

Voeg daarbij een tekort aan vakbekwame onderwijsprofessionals, het benutten van wetenschappelijke kennis over het leren van kinderen én de behoefte aan een nauwe verbinding tussen onderwijs en samenleving en we hebben een serie uitdagingen te pakken.

De organisatie van ons huidige, op jaarklassen gebaseerde, onderwijssysteem sluit hier niet goed bij aan. Daarom zijn steeds meer scholen met hun teams aan de slag gegaan om het leren anders te organiseren. Zij richten zich op onderwijs dat meer uitgaat van de uniciteit van de leerling én de leraar. Onderwijs dat met beide benen midden in de snel veranderende samenleving staat. Onderwijs dat gebruik maakt van de laatste inzichten over leren en dat zo efficiënt en doelgericht mogelijk organiseert.

Het concept

Voor scholen die dit ambiëren hebben we het onderwijskundig concept Leren Anders Organiseren (LAO) ontwikkeld.

 • Van methodelessen naar een leerdoel georiënteerde aanpak.
 • Van klassikaal naar meer kindgericht onderwijs.
 • Van een hele dag in één klaslokaal naar een rijke leeromgeving met hoeken, ateliers, doe- en ontdekplekken.
 • Van ‘mijn’ klas naar gezamenlijk verantwoordelijk voor onze kinderen.
 • Van hard werken om de aandacht van kinderen vast te houden naar meer eigenaarschap voor het leren.
 • Van de hele dag voor de groep naar meer afwisseling voor leerlingen en leerkrachten.
 • Van klassen (20-30 leerlingen) naar units (60-80 leerlingen).

De vijf pijlers

LAO is een gedegen concept dat wetenschappelijk gefundeerd en in de praktijk getoetst is. Het is gebaseerd op vijf pijlers:

 1. leren
 2. organisatie
 3. personeel
 4. leeromgeving
 5. school en samenleving

Je kunt hiermee het onderwijs op de school opnieuw ontwerpen. We zijn al op veel scholen gestart met Leren Anders Organiseren, en met succes. Bij de implementatie van het onderwijskundig concept richt je het onderwijs op je school stap voor stap anders in. De totale verandering kan enkele schooljaren in beslag nemen. Hoe het onderwijs er uiteindelijk uit gaat zien hoeft niet voor elke school hetzelfde te zijn; er zijn verschillende mogelijkheden.