Medewerkers HCO

Annemieke Roeleveld

Teammanager

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo
BIO

´Bijdragen aan de positieve ontwikkeling van een kind´, dat is wat ik met mijn werk probeer te bereiken. In direct contact met een kind, zoals bij het doen van diagnostiek, ga ik op zoek naar mogelijkheden die het kind verder kunnen helpen. Ik doe onderzoek bij kinderen naar de verklaring van leerproblemen, zoals intelligentie- en dyslexieonderzoek of onderzoek naar het taalniveau van een kind. Ook breng ik de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van kinderen in kaart, bijvoorbeeld het zelfbeeld, de motivatie en de werkhouding. Maar ook indirect ben ik betrokken bij de ontwikkeling van een kind, door met leerkrachten, ib-ers of schoolleiders te overleggen over een passende aanpak op school. Zo ben ik betrokken bij het opstellen van ontwikkelingsperspectieven, het afnemen, interpreteren en bespreken van groepsonderzoeken (NIO, DGO en VGO) en heb ik bijgedragen aan de ontwikkeling van een nieuwe methode begrijpend lezen:  Bliksem. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en (hoog)begaafde leerlingen vormen voor mij een speciale uitdaging. Ik ondersteun scholen in de signalering van deze groep kinderen en het ontwikkelen van een passend onderwijsaanbod.

NEVENEXPERTISE
 • Expert dyslexie, coördinator vergoede dyslexiezorg (ONL) bij het HCO.
 • Meer- en hoogbegaafdheid.
 • Ontwikkelingsperspectieven.
 • Interim IB.
OPLEIDING
 • Master Child and Adolescent Psychology, basisaantekening psychodiagnostiek behaald, Universiteit Leiden.
 • Bachelor Psychology, Universiteit Utrecht.
PROFESSIONALISERING
 • Bouw! Implementatiebegeleider – Lexima 2016
 • Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs 2.0 – Noëlle Pameijer 2016
 • Nationale Dyslexie Conferentie 2016 – Lexima 2016
 • Vanzelf Sprekend: presentatievaardigheden – HCO 2016
 • Dyslexie en vreemde talen – Logiko 2016
 • Intelligentie in nieuwe banen! Het CHC-model onder de loep – ThomasMore/Code 2015
 • Passend onderwijs en (hoog)begaafdheid – SLO 2014
 • Lees- en Spellingproblemen bij meertalige kinderen – ThomasMore/Code 2014
 • Bovenschools Arrangement Dyslexie – Lexima 2014
 • Nationale Dyslexie Conferentie 2014 – Lexima 2014
 • Werkconferentie Dyslexie en Dyscalculie – NIP/NVO 2013
 • Hoogbegaafdheid in het onderwijs en de GGZ – Rino 2012
 • Congres Dyslexie – Edventure/ONL 2011
 • Begeleidersvaardigheden voor schoolbegeleiders – Spring 2010