Medewerkers Rpcz

Emile Eshuis

Adviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

We leven op dit moment in een bijzondere tijd, in een bijzondere wereld.

Een tijd die gekenmerkt wordt door veel veranderingen en snelle ontwikkelingen. Een tijd die vraagt om een hoge kwaliteit van de pedagogische omgeving waarin kinderen opgroeien. Een omgeving die wordt vormgegeven vanuit een heldere visie op spelen, leren en ontwikkelen. Een ontwikkel ‘rijke’ en veilige omgeving. Teams en directieleden hierbij adviseren, begeleiden en ondersteunen is mijn grote passie. Bij deze werkzaamheden zijn een actief luisterende houding, het stellen van de juiste vragen en het geven van directe feedback krachtige tools die ik inzet. En dit met het uiteindelijke doel de ander sterker en krachtiger te maken om het zelf te kunnen doen.

Dagelijks houd ik me bezig met deze aandachtsgebieden:

  • Het bouwen aan een integrale pedagogische speel- en leeromgeving voor kinderen van 0 tot 12-jaar, met een goede pedagogische doorgaande lijn gedurende de dag die vanuit een gedragen visie wordt vorm gegeven. Kernwoorden daarbij zijn integraal, interprofessioneel en inclusief.
  • Leren Anders Organiseren; het ondersteunen van en richting geven aan beter spelen, leren en ontwikkelen met hoofd, hart en handen. Duurzaam gestalte geven aan de groei van het kind en de ontwikkeling van alle medewerkers.
  • Het ontwerpen en begeleiden van innovatietrajecten. Hierbij gericht op leren door samen te doen en te ontdekken.
  • Het individueel coachen van leidinggevenden, waardoor zij nog beter zicht hebben op de effecten van de verbetertrajecten en op de veranderingsprocessen, die zij met het team zijn aangegaan.