Medewerkers HCO

Frits Los

Onderwijsadviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo
BIO

‘De beste leerkracht is er een die het meest van zijn kinderen opsteekt’. Voor mij is onderwijs op z’n mooist als we situaties creëren waarin leerkrachten kinderen uitdagingen bieden die zij aankunnen en waar leerlingen ondersteuning krijgen die hen helpt om die uitdagingen autonoom aan te pakken. Het versterken van de leerkracht in het functioneren in de klas doe ik door het bieden van coaching, training of advies op maat met het uiteindelijke doel het kind op een effectieve en plezierige manier tot leren te brengen. Daarbij ga ik uit van het ontwikkelingspotentieel van de leerkracht en de nieuwsgierigheid van het kind. Het bieden van werkbare oplossingen voor de onderwijspraktijk, waarbij de verbinding gelegd wordt tussen succesvolle methodieken en de klassensituatie, dat is waar het voor mij om draait. Nederlands als tweede taal is daarbij mijn hoofdspecialisme, maar ook binnen schoolontwikkeling en het verder uitdiepen van leerkrachtvaardigheden voel ik mij door mijn brede ervaring als een vis in het water.

OPLEIDING

  • PABO, Hogeschool Leiden
  • Leergang Nederlands als tweede taal en meertaligheid (duale master), UvA

PROFESSIONALISERING

  • Formatief Evalueren trainer
  • Gecertificeerd CITO adviseur
  • Zien is snappen trainer
  • Gecertificeerd Estafette 3 trainer