Medewerkers HCO

Hanny Jansen-Poldervaart

Regiebehandelaar

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Het werken met kinderen is mijn passie, mijn hart ligt in het onderwijs. Als klein meisje wilde ik al juf worden: om kinderen iets te leren en van hen te leren. Vervolgens, na jaren voor de klas te hebben gestaan, wilde ik nog meer leren en werd ik orthopedagoog. Mijn wens is, dat ik een bijdrage kan leveren aan het optimaal tot (leer)ontwikkeling en bloei laten komen van alle kwaliteiten, talenten en interesses van ieder kind.

Mijn werkzaamheden zijn daarop gericht en samen met de leerling, ouders/verzorgers, leerkrachten, intern begeleiders en andere betrokkenen, onderzoek ik de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling en de mogelijkheden om daaraan tegemoet te kunnen komen. Hiervoor verricht ik psychologisch onderzoek en bredere diagnostiek, multidisciplinair overleg en observaties.

Ook het individueel begeleiden en trainen van leerlingen (en coachen van leerkrachten), behoort tot mijn werkzaamheden. Ik heb veel ervaring opgedaan met behandeling en training op diverse gebieden in de basis-GGZ en S-GGZ en ben hoofdbehandelaar voor de leerlingzorg, dyslexiezorg (onderzoek en behandeling) en basis GGZ.

Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten!