Medewerkers HCO

Jarah de Weerdt

Onderwijsadviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

“Het werk van een kind is spelen” zei Maria Montessori al. En ik ben het met haar eens. Een kind leert de wereld kennen door het spel. Ze zijn van nature creatief en het is aan ons om kinderen een veilige, betekenisvolle omgeving te bieden die stimuleert tot spelen, onderzoeken en ervaren. Door te werken met thema’s die herkenning geven, ontwikkel je de nieuwsgierigheid en betrokkenheid van de kinderen, ieder kind op zijn eigen niveau. En de pedagogisch medewerker of leerkracht kan écht het verschil maken hierin. Mijn doel is om samen met hen te komen tot een inspirerende leeromgeving, waarin élk kind tot spel en dus tot ontwikkeling komt.

Elk kind kan leren, maar elk kind leert op zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Door goed naar kinderen te kijken, zie je waar hun behoefte ligt en wat je ze hoe kan aanbieden.  Door mijn brede ervaring in het (montessori) kleuteronderwijs weet ik hoe je naar kinderen kan kijken, hoe je doelen kan verwerken in speelse activiteiten en hoe je kan meebewegen met het kind. Dat meebewegen zie je ook terug in de manier waarop ik pedagogisch medewerkers en leerkrachten train en coach. Ik kijk mee op de groep en samen komen we tot een hulpvraag. Want niemand is hetzelfde en iedereen heeft zijn eigen talenten.

Door het spelend leren niet alleen in te zetten in de kleuterbouw maar ook door te trekken naar groep 3 kunnen de doelen spelenderwijs behaald worden. De overgang van groep 2 naar groep 3 kan door het creëren van deze doorgaande lijn versoepeld worden. Zo laten we de kinderen zo lang mogelijk de wereld spelend ontdekken, onderzoeken en ontwerpen, en zich zo lang mogelijk verwonderen over alles wat er om hen heen gebeurt. Door ze van jongs af aan al te leren dat fouten maken mag, dat je vragen mag stellen en dat het proces belangrijker is dan het eindproduct, leren ze met een groei mindset te leven. Deze mindset en de Leerkuil gebruik ik ook in mijn training- en coaching trajecten.

Met mijn enthousiaste, creatieve en betrokken houding kijk of werk ik graag mee met het (opzetten van) spelend leren en opbrengstgericht werken op de groep of in de klas. Daarnaast zet ik mijn Jonge Kind expertise ook in bij de trainingen van VE-groepen in de opvang of in de kleuterklas, over Spel, Rekenen, Interactief Voorlezen en Observeren. Ook ben ik trainer voor het VE programma Speelplezier waarin het leren tijdens spel centraal staat. Ik heb ervaring met verschillende leerlingvolgsystemen en kan de praktische koppeling maken van de theorie naar de praktijk.

Professionalisering

  • Montessori onderwijs
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Kleuteronderwijs
  • Mijn kleutergroep (LVS)
  • Spelend leren