Medewerkers Rpcz

Marie-Therese Gemmeke

Adviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Geef kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen in hun eigen tempo en op hun eigen manier’

Deze uitspraak sluit aan bij mijn visie op het Jonge Kind. Laat kinderen spelend de wereld om hen heen ontdekken. Help hen zich te ontwikkelen tot jonge mensen die met vertrouwen en geloof in eigen kunnen de wereld ontdekken.

Ik begeleid en train leerkrachten of pedagogisch medewerkers in hun taak om te zorgen dat die wereld zo rijk mogelijk is. Het belang van een goede leerkracht/leidster- kind relatie is groot; weten wat een kind beweegt, meemaakt, wat het kind interesseert. Zo kun je goed aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte waardoor niet alleen het welbevinden maar ook de betrokkenheid vergroot wordt. Door de observatie en registratie werkwijze van KIJK! te gebruiken weet je als professional wat de volgende stap in de ontwikkeling van het kind kan zijn.

Vertrouwen in eigen kunnen en elkaars expertise sluit ook aan op de voorwaarden om te komen tot een Kindcentrum of IKC. Ik begeleid directies en medewerkers bij het vormen van IKC’s. Een visie ontwikkelen die de kinderen daadwerkelijk centraal stelt is één van mijn uitgangspunten. Het inrichten van een IKC vraagt heel bewuste keuzes en het oppakken van nieuwe mogelijkheden. Gebruik maken van elkaars professionaliteit en expertises is er daar één van. Ruimte bieden en werken op basis van vertrouwen (naar elkaar, naar de kinderen, naar de ouders) creëert een wereld van kansen.

Kinderen leren te geloven in het vermogen hun brein te kunnen trainen zoals je een spier kunt trainen! Niet iedereen wordt Einstein maar iedereen kan slimmer worden. Dit is de overtuiging van een groeimindset. Ik ondersteun scholen en kinderopvang die zich richten op een Growth Mindset bij kinderen en onderwijsprofessionals.

Mijn aandachtsgebieden:

  • Communicatie in teams
  • VVE (Ko-Totaal)
  • KIJK! observatie & registratie
  • Integraal Kind Centrum (IKC)
  • Individuele coaching van leerkrachten en pedagogisch medewerkers
  • Growth Mindset