Medewerkers HCO

Roelf Wiersma

Onderwijsadviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

BIO

Van oorsprong leerkracht in het sbo ben ik als onderwijsadviseur in 2007 gestart als specialist in onderwijs en ict. In de afgelopen jaren heb ik mij breed kunnen ontwikkeld binnen het team SOW. Momenteel ben ik o.a. betrokken bij “Leren anders Organiseren”, leiderschapsontwikkeling, kwaliteitszorg en Interim IB. Verdere specialisaties zijn leerlingvolgsystemen, data- en toetsanalyse, Marzano, Formatieve evaluatie, Lesson Study en Rekenen. Ik heb gewerkt  bij onderwijsinstellingen van peuterspeelzaal tot HBO, van traditioneel klassikaal tot unitonderwijs. Daarnaast heb ik ervaring met groepen buiten het onderwijs bij o.a. Gemeente en Rijksoverheid.

NEVENEXPERTISE

 • Adviseur PO-Raad Project GWGB+
 • Leren Anders Organiseren
 • Data en Trendanalyse, gecertificeerd Cito Trainer
 • Rekenspecialist
 • Specialist onderwijs en ict waaronder Sociale media en digitale geletterdheid

PROFESSIONALISERING

 • Pabo, Hogeschool Leiden.
 • Vooropleiding schoolmanagement, SAC Utrecht.
 • Icoach, Hogeschool Inholland.
 • Kijk specialist.
 • Cito trainer Cito Zelfevaluatie.
 • NOMC Mediacoach
 • Gecertificeerd Marzano research trainer