Medewerkers Rpcz

Sanne Wensink

Adviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

“Niets is zo blijvend als verandering.”

De wereld verandert en het onderwijs dus ook. Scholen willen graag steeds meer aansluiten bij de persoonlijke behoeftes en ambities van de leerlingen. Dit vraagt veel van het team en de schoolleiders. Om leerlingen optimaal in hun ontwikkeling te ondersteunen is het belangrijk om dit vraagstuk integraal te benaderen. Een integrale benadering vereist antwoorden op drie vragen: 

 • Wat vraagt onze opdracht van de organisatie/structuur? (het) 
 • Wat vraagt het van mij? (ik) 
 • En wat vraagt het van ons? (wij) 

Ontwikkeling in de school vindt immers pas plaats als het aansluit bij de verlangens en overtuigingen van de individuele medewerkers van de school en er in teamverband gewerkt wordt aan gezamenlijke doelen. Samen zorg je voor een passende inhoud en structuur.

Duurzame resultaten ontstaan als het voor iedereen duidelijk is wat we doen en waarom we dat zo doen. 

Met mijn werkervaring als leerkracht, beleidsmedewerker onderzoek en schoolleider in het primair onderwijs begrijp ik goed voor welke uitdagingen een school kan staan. 

Als adviseur ondersteun ik graag besturen, schoolleiders en leerkrachten op diverse terreinen.

Hierbij kun je denken aan:

 • procesbegeleiding bij missie en visie trajecten;
 • advies, coaching in samenwerkend en onderwijskundig leiderschap (managementconsultaties);
 • begeleiden van startende schoolleiders;
 • advies en ondersteuning bij het opstellen van een meerjarenplan en/of schoolplan;
 • advies over de toepassing van het schoolplan in de praktijk: communicatie en implementatie;
 • meedenken over ambities en actuele uitdagingen binnen het bestuur en/of school;
 • het (mede) vormgeven van veranderprocessen binnen de school en/of organisatie;
 • advies en ondersteuning bij het anders organiseren van het leren;
 • gezamenlijk bouwen aan interprofessionele samenwerking om een integraal kind Centrum te realiseren;
 • bevordering ouderparticipatie;
 • advies en coaching aan schoolleiders bij het begeleiden van individuele medewerkers binnen de school.

Heb je behoefte aan advies of ondersteuning? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op.