Medewerkers Rpcz

Tijn Nuyens

Adviseur

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

“Gelukkige kinderen die vanuit zelfkennis aan het roer staan van hun eigen ontwikkeling.”

Tijn Nuyens

Samen met kinderen, ouders, leerkrachten, intern begeleiders, directieleden en bestuurders de school inrichten als een plek waar kinderen tot bloei kunnen komen en eigenaar kunnen zijn van hun eigen ontwikkeling.
Onderwijs zo passend mogelijk maken en waar dat (nog) niet lukt zorgen voor een gestroomlijnde keten van leerlingbegeleiding samen met jeugdzorgprofessionals zie ik als een belangrijke opdracht. 
Professioneel kapitaal ontwikkelen in de school om zo de impact op het leren en ontwikkelen van kinderen en onderwijsprofessionals te faciliteren is mijn drijfveer.

Expertgebieden:

  • De keten van leerlingbegeleiding op school en bovenschools niveau;
  • Schoolontwikkeling: planvorming, visie, ontwikkelteams, de implementatiekalender;
  • Professionele cultuur en lerende organisatie;
  • 1 op 1 begeleiding van intern begeleiders, directieleden en bestuurders;
  • Als team samen leren en ontwikkelen: professioneel kapitaal en impactteams;
  • Formatief evalueren;
  • Leren anders organiseren: kindvolgend, groepsdoorbrekend en via teamteaching;
  • Handelingsgericht arrangeren, het Dialooginstrument en Arrangeerinstrument HGW.