Partner

Kagan Publishing and Professional Development

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

De Amerikaanse Dr. Spencer Kagan ontwikkelde een coöperatieve aanpak voor lesgeven en klassenmanagement  waarbij het werken met structuren centraal staat. Dit laat leerlingen doen waaraan ze behoefte hebben – praten, samenwerken, bewegen – in het teken van de leerstof. De interactie staat centraal bij coöperatief leren; het versterkt het leerproces en creëert betrokkenheid, bij zowel leerling als leraar.

Kagan Coöperatieve Structuren geven leraren tools voor veel verschillende lessituaties en  klassenmanagement: samen leren, samen organiseren. Een getrainde leraar beschikt over de vaardigheden om de structuren op het juiste moment, voor het juiste doel in te zetten. Het geeft een krachtige impuls aan de professionele ontwikkeling. 

Bazalt Groep heeft een partnerschap met Kagan Publishing and Professional Development. Hierdoor kunnen we deze effectieve onderwijsaanpak beschikbaar maken in Nederland. Dit doen we met behulp van educatieve uitgaven, trainingen en coaching. Onze adviseurs / trainers zijn opgeleid door Spencer Kagan en de trainers die aan zijn organisatie zijn verbonden.