Partner

Marzano Research

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

De Amerikaanse onderwijsonderzoeker Robert J. Marzano voerde een meta-analyse uit op onderwijsresearch gedurende 35 jaar. Daarbij maakte hij gebruik van zowel Canadees en Amerikaans als Europees onderzoek. Ook Nederlands onderzoek is volop meegenomen in de vele publicaties.

Onderzoek naar wat werkt in de klas, op school

Marzano concentreerde zich op die onderwijsveranderingen die daadwerkelijk invloed blijken te hebben op de leerprestaties van leerlingen. Vervolgens heeft hij de effectieve strategieën en het daarbij horend gedrag van de leraar vertaald naar het Model voor Effectief Lesgeven. Dit model geeft effectieve onderwijsstrategieën op didactisch en pedagogisch vlak en klassenmanagement. Hiermee biedt het een kader om gezamenlijk effectieve lessen te plannen en voor te bereiden. Deze strategieën zijn tot op het praktische niveau uitgewerkt in de vorm van concreet gedrag en voorbeelden. 

Door het jarenlange partnerschap met Marzano en zijn Marzano Research organisatie hebben wij zijn boeken en inzichten bewerkt en vertaald naar de Nederlandese onderwijspraktijk. Onze trainers zijn opgeleid en gecertificeerd door de Amerikaanse trainers van Marzano Research.