Partner

Onderwijszorg Nederland (ONL)

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Onderwijszorg Nederland is een coöperatie van onderwijsadviesbureaus van EDventure op het gebied van ernstige, enkelvoudige dyslexie bij kinderen. Daarnaast biedt ONL ook ondersteuning op het terrein van lichte gedragsproblemen of sociaal-emotionele problemen bij kinderen en jongeren.

HCO en RPCZ zijn bij ONL aangesloten om dyslexiezorg te bieden aan leerlingen in de regio Haaglanden en Zeeland.