Tarieven KIJK! Digitaal per 1-1-2022

Kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en privacy zijn voor ons belangrijke uitgangspunten. Daar hoort het up-to-date houden van KIJK! bij. Jullie suggesties zijn daarbij belangrijk voor ons. We investeren voortdurend in het verbeteren van de digitale KIJK! modules op basis van jullie wensen en op basis van de ervaringen van onze trainers.

Met ingang van 1 januari 2022 hanteren we de volgende aangepaste tarieven: 

KIJK! DigitaalPrijs incl. 21% BTW   
Module 0-7 jaar voor kinderopvang of voorscholen (peuterspeelzalen) 356 euro 3 locaties voor prijs  
van 1 
Module 0-7 jaar voor scholen 298 euro   
Module 0-7 jaar  
Gecombineerd abonnement voor kinderopvang/voorscholen/scholen 
Alleen indien er sprake is van 1 bestuurlijke organisatie (juridisch en financieel)* 
412 euro 1 school + 1 KO/voorschool 
Module 0-4 jaar 301 euro 3 locaties voor de prijs van 1 
Module groep 1-2 220 euro   
Module groep 3-4 220 euro   
Module 0-7 jaar voor scholen + groep 3-4 356 euro   
Module groep 1-2 + groep 3-4 301 euro   
Aanvullende Module Beredeneerd aanbod 77 euro   
Aanvullende Module Monitoring op school/locatieniveau  Eerste gebruik is altijd in combinatie met dienstverlening. Kosten voor dienstverlening niet inbegrepen (op aanvraag). 76 euro         
Aanvullende Module Monitoring op bestuursniveau   + per locatie  Eerste gebruik is altijd in combinatie met dienstverlening. Kosten voor dienstverlening niet inbegrepen (op aanvraag). 379 euro  18,50 euro (per locatie)      
KIJK! op Sociale Competenties 209 euro   
Overstappen van module 0-4/1-2  
naar module 0-7 met behoud van data.          
Eenmalige kosten.   
78 euro        
KIJK! in de BSO 138 euro (per locatie, per kalenderjaar)

*  Voorscholen die juridisch en financieel onder de verantwoordelijkheid vallen van hetzelfde bestuur als de school mogen met één module 0-7 werken. Besturen hebben de plicht op een verantwoorde manier om te gaan met privacygevoelige data. Indien er geen sprake is van één bestuur moet zowel school als kinderopvang/voorschool een eigen licentie aanvragen.