Zorg in onderwijs

Bazalt Groep Zorg in Onderwijs is voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar die extra aandacht verdienen bij hun sociaal-emotionele of gedragsmatige ontwikkeling. Wij bieden oplossingsgerichte, individuele ondersteuning en groepsbehandelingen. Daarbij kijken we altijd samen met het kind, ouders en school naar de beste aanpak. Wij zetten ons in voor de persoonlijke groei van ieder kind.

Op het snijvlak van zorg en onderwijs

Een kind ontwikkelt zich in interactie met zijn of haar omgeving, thuis en op school. In de praktijk zijn zorg en extra ondersteuning vaak gericht op één van deze werelden. Met Zorg in Onderwijs werken we juist vanuit een integrale aanpak op school en thuis, in samenwerking met kind, ouders en school. Wij werken bovendien samen met andere gespecialiseerde instanties en verwijzen zo nodig door naar andere passende begeleiding of hulp.

Hulp in een groep of individueel?

Problemen doen zich vaak voor als kinderen met anderen moeten samenwerken. Dan is een groepsbehandeling een effectieve manier om met een kind aan de slag te gaan. In groepsverband werken we nog steeds samen aan de eigen doelen en oplossingen van een kind. Er is dus altijd sprake van hulp ‘op maat’.

We bieden de verschillende groepstrainingen aan.

  • Omgaan met faalangst: De groepstraining start twee keer per jaar (maart en oktober) bij voldoende aanmeldingen. De training is geschikt voor kinderen vanaf groep 6.
  • Spelend op padDe groepstraining start twee keer per jaar (januari en september) bij voldoende aanmeldingen. De training is geschikt voor kinderen vanaf groep 3 tot en met groep 8. 
  • Plezier op schoolDe groepstraining start 1 keer per jaar in de laatste week van de zomervakantie en is geschikt voor kinderen die na de zomervakantie starten op het voortgezet onderwijs.
  • Sterk in Uitvoering: In de training Sterk in Uitvoering leren kinderen uit groep 5/6/7/8 op een andere manier om te gaan met concentratie en aandacht. 

Individuele behandeling

Incidenteel kan het beter zijn om een individuele behandeling te kiezen. Bij een groepsbehandeling kunnen kinderen echter meer van elkaar leren en door elkaar gestimuleerd worden. Daarnaast kunnen we met groepsbehandelingen meer sessies aanbieden.


Kosten en vergoeding

Bazalt Groep Zorg in Onderwijs heeft contracten met de volgende gemeenten in de regio: Den Haag, Westland, Delft, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar, Rijswijk, Midden-Delfland.

Dit betekent dat wanneer je een verwijzing van de huisarts richting de generalistische basiszorg GGZ hebt, de training vergoed wordt door de gemeente waarin je woont.

Direct aanmelden

Onderstaande formulieren moeten worden ingevuld en als één pakket worden aangeleverd. Mail het pakket aan zio-haaglanden@bazaltgroep.nl. Incomplete aanmeldingen kunnen niet in behandeling worden genomen.