Over Bazalt Groep

home

In de Bazalt Groep werken onderwijsadviesbureaus Bazalt, HCO en RPCZ samen aan de kwaliteit van het onderwijs met behulp van training, coaching, advies en educatieve uitgaven.

De Koepelstichting van de Bazalt Groep geeft vorm aan het gezamenlijke beleid, bepaalt de gezamenlijke strategie en verzorgt de centrale back office voor de werkstichtingen. De centrale back office is onder andere verantwoordelijk voor de financiële en facilitaire ondersteuning van de werkstichtingen. De Koepelstichting en de werkstichtingen opereren als één organisatie waarbij alle 4 de stichtingen dezelfde raad van bestuur en raad van toezicht hebben. Ook is er een gemeenschappelijke ondernemingsraad voor de vier stichtingen.

De centrale backoffice voert de volgende taken uit:

  • Financiën en control
  • Personeel, organisatie en informatisering
  • Bestuurs-bureau en secretariaat
  • Marketing en communicatie
  • Kwaliteitsmanagement/kennismanagement

De Raad van Bestuur van de Koepelstichting is bovendien verantwoordelijk voor het gezamenlijke beleid en strategie binnen de nieuwe structuur om te bewerkstelligen dat het geheel zo veel mogelijk als één organisatie functioneert. Met als kenmerk: een ondernemende cultuur in de gehele organisatie met een juiste verhouding tussen een zekere vrijheid voor de werkstichtingen en een centrale beleidsbepaling en monitoring van de resultaten door de Raad van Bestuur van de Koepelstichting.