KIJK! Digitaal

KIJK! Registratie

Met KIJK! Registratie voer je jouw observatiegegevens in via een module op internet. Je kunt thuis of vanaf elke andere plek met toegang tot internet gegevens invoeren en opvragen. De gegevens worden goed beveiligd en zijn niet toegankelijk voor anderen.

De KIJK! werkwijze

 • Je observeert kinderen dagelijks tijdens betekenisvolle speel- werkmomenten. Je maakt daarvan aantekeningen in de online applicatie.
 • 2 x per jaar (bijvoorbeeld in december en juni) registreer je op basis van je observaties de totale ontwikkeling van elk kind (individueel rapport).
 • In het individueel rapport kun je de vooruitgang van het kind zien door het kind te vergelijken met zichzelf (eerdere registraties) en met wat van een kind van die leeftijd verwacht mag worden.
 • Het groepsrapport maakt zichtbaar hoe je groep zich als geheel ontwikkelt en wat de effecten zijn van je onderwijsaanbod. Hierdoor weet je of bepaalde ontwikkelingsgebieden extra stimulans nodig hebben.
 • Nadat je de ontwikkeling hebt geregistreerd selecteer je de ontwikkelingsdoelen voor jouw groep. Je selecteert de doelen:
  o die aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen.
  o voor een periode van een half (school)jaar.
 • Met de spel- of onderwijsactiviteiten die je gaat aanbieden, zorg je ervoor dat de kinderen in je groep de geselecteerde ontwikkelingsdoelen kunnen ervaren, ontdekken, oefenen.
 • Als je de ontwikkelingsdoelen weet, maak je het themaplan voor een periode van 4 tot 6 weken (of anders, je kiest dat zelf).
 • Binnen de periode van een half (school)jaar waarvoor je de ontwikkelingsdoelen selecteert, maak je dus meer themaplannen, gebaseerd op steeds dezelfde doelen. Je thema én het aanbod worden aangepast, de doelen blijven gelijk.

Ontwikkelingsdoelen voor routines en leeromgeving

 • Zo’n 80% van de doelen bied je, haast vanzelfsprekend, aan binnen je routines en de leeromgeving (inclusief hoeken). Dat is ook belangrijk omdat je op die manier, voor alle kinderen, gedurende het hele jaar, voldoende mogelijkheden biedt om de ontwikkelingsdoelen voldoende te kunnen ervaren, ontdekken en oefenen.
 • De 80% (of minder of meer) ontwikkelingsdoelen selecteer je (jaarlijks of ééns per aantal jaar) voor de groepen van jouw locatie/school. Dat zijn de ontwikkelingsdoelen voor het activiteiten en onderwijsaanbod dat je altijd, het hele jaar door aanbiedt in de routines en de leeromgeving (inclusief de hoeken).

Handleiding voor ieder kind

Ieder kind heeft z’n eigen spel- en ontwikkelbehoeften. Door het observeren en registreren weet je daar al veel vanaf. Het is goed én handig om twee keer per jaar even stil te staan bij die spel- en ontwikkelbehoeften van de kinderen in je groep. Zo krijg je steeds beter grip op wat jouw kinderen nodig hebben. Welke materialen, welke werkvormen, welk soort hulp. KIJK! helpt je om dit alles in één groepsoverzicht samen te voegen. Er ontstaat een document waarin je ‘de handleiding’ van ieder kind hebt geschreven. Dát helpt je bij het realiseren van jouw wettelijke opdracht: een doorgaande lijn voor ieder kind!

KIJK! Registratie voor 0 tot 7 jarigen

De KIJK! werkwijze wordt ondersteund met een digitaal programma: KIJK! Registratie.

In deze KIJK! omgeving verwerk je je observaties tot registratie van de basisgegevens en de ontwikkeling van de kinderen. Wil je een kijkje nemen in de KIJK! omgeving, dan kun je een gratis proeflicentie aanvragen.

Om optimaal te kunnen werken aan een doorgaande lijn, werk je in de omgeving voor 0 tot 7 jarigen. Je hebt dan inzage in alle ontwikkelingslijnen en kun je voor kinderen die een wat snellere (in de kinderopvang) of langzamere (in groep 1 of 2) ontwikkeling doormaken makkelijk registreren. Natuurlijk kun je eenvoudig instellen dat alleen de ontwikkelingslijnen zichtbaar zijn die passen bij de leeftijd van het kind voor wie wordt geregistreerd.

Wanneer kinderen 3;6 jaar zijn worden de ontwikkelingslijnen getoond die voor het kind van toepassing zijn vanaf 4 jaar. Zo kan er altijd inzicht zijn in de totale ontwikkeling en het verloop van de ontwikkeling in een doorgaande lijn.

Datzelfde geldt voor beredeneerd aanbod. Met een actieve 0-7 omgeving heb je inzicht in de doelen passend bij alle leeftijdsfasen en in ‘documentatie’ heb je toegang tot alle werkmaterialen.

Registreer je al in KIJK! Registratie? Dan kan jouw abonnement worden uitgebreid met de aanvullende applicatie KIJK! Monitor.

KIJK! in de BSO

Met KIJK! in de BSO voer je jouw registraties in, in een digitale applicatie. Je kunt thuis of vanaf elke andere plek met toegang tot internet gegevens invoeren en opvragen. De gegevens worden goed beveiligd en zijn niet toegankelijk voor anderen. In dit instrument registreer je de betrokkenheid van kinderen, hun welbevinden en aspecten van sociaal competent gedrag. 

Het helpt je om op een systematische wijze zicht te krijgen op de sociaal-emotionele ontwikkeling. De gegevens die je verzamelt zijn afkomstig uit twee bronnen: de pedagogisch medewerker en (vanaf dat het ongeveer 9 jaar oud is) het kind. Door deze twee bronnen bij elkaar te brengen, ontstaat een nauwkeurig en betrouwbaar beeld. Op basis van deze informatie is het mogelijk om in te spelen op de ontwikkelingsbehoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Aanpassen van de (speel)omgeving en een bewuste keuze van activiteiten vraagt veel van pedagogisch medewerkers. KIJK! in de BSO geeft een duidelijke sturing aan dit proces. Met inschakeling van professionele ondersteuning op de werkvloer kun je het werken met KIJK! in de BSO tot een vast en herkenbaar onderdeel van je werkwijze maken.

Bij het digitale instrument KIJK! in de BSO hoort de uitgave KIJK! in de BSO.

KIJK! Verder – Sociale Competentie

Met KIJK! Verder – Sociale Competentie registreer je de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen in jouw groep en krijg je inzicht in het verloop van de ontwikkeling en de effecten van jouw aanbod en handelen. Met de verschillende rapportages kun je een gericht vervolgaanbod plannen waarbij je gebruik kunt maken van de activiteiten die onderdeel zijn van de module.


Proeflicentie/licentie aanvragen KIJK! Registratie

Wil je kennismaken met KIJK! Registratie? Dan kun je zelf een proeflicentie aanvragen. Wil je een abonnement op KIJK! Registratie? Vraag dan een licentie aan.

Heb je je account aangemaakt?

Voor de gratis proeflicentie ga je naar demo.kijkregistratie.nl en log je in met je gegevens. Heb je een abonnement op KIJK! Registratie ga dan naar www.kijkregistratie.nl.

Bazalt Groep hecht aan de bescherming van persoonsgegevens. We onderschrijven de afspraken die PO-raad, VO-raad en de brancheorganisatie van Educatieve Uitgeverijen hebben gemaakt om de privacy van gebruikers van digitale leermiddelen te waarborgen. Daarom krijg je alleen toegang tot KIJK! Registratie wanneer je inlogt met een professioneel e-mailadres.

Proeflicentie/licentie aanvragen KIJK! in de BSO

Wil je kennismaken met KIJK! in de BSO? Dan kun je zelf een proeflicentie aanvragen. Wil je een abonnement op KIJK! in de BSO? Vraag dan een licentie aan.

Heb je je account aangemaakt?

Voor de gratis proeflicentie ga je naar demo.kijkindebso.nl en log je in met je gegevens. Heb je een abonnement op KIJK! in de BSO ga dan naar www.kijkindebso.nl.

Bazalt Groep hecht aan de bescherming van persoonsgegevens. We onderschrijven de afspraken die PO-raad, VO-raad en de brancheorganisatie van Educatieve Uitgeverijen hebben gemaakt om de privacy van gebruikers van digitale leermiddelen te waarborgen. Daarom krijg je alleen toegang tot KIJK! in de BSO wanneer je inlogt met een professioneel e-mailadres.

Proeflicentie/licentie aanvragen KIJK! Verder – Sociale Competentie

Wil je kennismaken met KIJK! Verder – Sociale Competentie? Vraag een proeflicentie aan. Wil je een abonnement op KIJK! Verder – Sociale Competentie? Vraag een licentie aan.

Bazalt Groep hecht aan de bescherming van persoonsgegevens. We onderschrijven de afspraken die PO-raad, VO-raad en de brancheorganisatie van Educatieve Uitgeverijen hebben gemaakt om de privacy van gebruikers van digitale leermiddelen te waarborgen. Daarom krijg je alleen toegang tot KIJK! Verder – Sociale Competentie wanneer je inlogt met een professioneel e-mailadres.

Privacy en Verwerkersovereenkomst

Wij zijn ons bewust van de privacygevoeligheid van de data die worden opgeslagen in KIJK!. Per 1 januari 2016 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens aangescherpt. Licentiehouders van KIJK! hebben een formele waarborg nodig voor de bescherming van deze gegevens.

Formele waarborg: Convenant Digitale Leermiddelen

Bazalt is aangesloten bij het Convenant Digitale Leermiddelen. Dat zijn afspraken tussen Educatieve Uitgeverijen en onder meer PO-raad en VO-raad, waarin de bescherming van persoonsgegevens wordt gewaarborgd ( zie: www.privacyconvenant.nl).
Onderdeel van dit convenant is een  ‘Verwerkersovereenkomst’. In de Verwerkersovereenkomsten van Bazalt is vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen voor kinderopvang,  het primair en voortgezet onderwijs. Bazalt hanteert daarbij de ‘Model verwerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0’. De verwerkersovereenkomsten vormen onderdeel van onze licentievoorwaarden die op het gebruik van digitale educatief materiaal van toepassing zijn.
Met alle houders van een licentie voor KIJK! sluiten we een verwerkersovereenkomst af, specifiek toegepast op KIJK!.  Met al onze partners die betrokken zijn bij KIJK! (de bouwer van de applicatie en de helpdesk bijvoorbeeld) sluiten we ook verwerkersovereenkomsten af. Daarin is geregeld dat ook zij de privacy van persoonsgegevens beschermen. De verantwoordelijkheden van diverse partijen zijn daarmee afgedekt.