Privacy en cookie statement

Bazalt Groep respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door jouw persoonsgegevens op te geven op de website ga je er mee akkoord dat Bazalt Groep jouw gegevens overeenkomstig dit Privacy en Cookie Statement gebruikt.

Persoonsgegevens en onze dienstverlening

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. Je kunt je persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen, om je aan te melden voor een congres of training of om producten aan te kopen.

Bazalt Groep legt jouw gegevens vast voor de uitvoering van jouw opdracht. Je gegevens kunnen door ons worden gebruikt om je te informeren over relevante producten en diensten. Indien je hier bezwaar tegen heeft of je gegevens wilt corrigeren of opvragen, kun je contact met ons opnemen.
Bazalt Groep verstrekt je gegevens niet aan derden zonder je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Op de website kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Bazalt Groep geen verantwoordelijkheid voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die je bezoekt.

Persoonsgegevens en individueel leerlingonderzoek

Voor het uitvoeren van een individueel psychologisch of orthopedagogisch-didactisch onderzoek worden persoonsgegevens over de leerling en ouders/verzorgers opgevraagd door medewerkers van Bazalt Groep. Je kunt hiervoor formulieren downloaden via deze website. De verwerking van deze gegevens gebeurt op zorgvuldige wijze en met inachtneming van de AVG.

Voor de levering van diensten op het gebied van individueel psychologisch of orthopedagogisch-didactisch onderzoek volgen wij de gedragscode voor psychologen/orthopedagogen van het NIP/NVO (zie ook onze Algemene voorwaarden 5.5).

Uw rechten

Wij gebruiken jouw gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om je schriftelijk, per e-mail of telefonisch te informeren over onze activiteiten. Je kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens die door Bazalt Groep worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Indien je dit wenst kun je eveneens jouw contact-, adres en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat je deze wilt door doorgeven aan een andere instantie. Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we je per e-mail telefoon, post en/of SMS toesturen. Dit kun je melden aan Bazalt Groep, door een e-mail of een brief te sturen naar fg@bazaltgroep.nl of Bazalt Groep, Postbus 53509 2505 AM Den Haag, 088–55 70 570.

Je mag ons ook vragen om jouw gegevens uit onze database te wissen. Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als je bijvoorbeeld klant van ons bent geweest vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als je vraagt of wij je niet meer willen benaderen met marketing, moeten wij  jouw naam onthouden om je van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als wij geen gehoor geven aan jouw verzoek, verneem je van ons uiteraard de reden.

E-mail

Indien je je heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee je je kunt afmelden.

Beveiliging

Voor de bescherming van jouw persoonsgegevens heeft de Bazalt Groep fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Bazalt Groep maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Bazalt Groep schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om je persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.

Cookies

Op de websites van Bazalt Groep maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.

Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren;
  • het verzamelen van gegevens met betrekking tot jouw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken.
  • het inschatten van je interesses op basis van jouw bezoek aan andere websites.

De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Google Analytics

Bazalt Groep maakt gebruikt van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand onze websites bezoekt en welke pagina’s je daarop bekijkt.  Wij gebruiken deze gegevens om onze sites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten. Bazalt Groep gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een computer of individu.

Je kunt de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ installeren om te voorkomen dat onze websites informatie over jouw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics.

De cookies die je voorkeuren onthouden kun je uitschakelen middels je browserinstellingen. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Bazalt Groep niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Wij maken je er op attent dat indien je gebruik maakt van een andere computer, je daar je browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Via de links hieronder vind je specifieke informatie over het weigeren cookies voor de meest gebruikte browsers:

Verwerkersovereenkomsten


Klachten

Wij helpen je graag indien je een klacht heeft over onze organisatie. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via dit formulier.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over het privacy statement van Bazalt Groep dan kun je deze richten aan Bazalt Groep, Postbus 53509 2505 AM Den Haag, 088 55 70 570 of neem via fg@bazaltgroep.nl contact met ons op.

Wijziging van dit Privacy en Cookie Statement

Bazalt Groep behoudt zich het recht voor om dit Privacy en Cookie Statement te wijzigen. Dit Privacy en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd in juni 2023.