Agenda

Formatief Evalueren-Blended

Tijdens deze blended learning journey maak je kennis met en verdiep je de theorie van formatief evalueren en oefen je in je eigen klas of op je school.

Je neemt daarnaast deel aan drie fysieke bijeenkomsten waarin je met andere deelnemers en de trainer de geleerde inhouden en ervaringen op je eigen school uitwisselt en verdiept.

Deze learning journey is gebaseerd op de theorie van Shirley Clarke en Dylan Wiliam en wordt op een formatieve wijze vormgegeven. Formatief evalueren heeft 3 belangrijke kenmerken:

 • Je weet wat je je leerlingen wilt laten leren, en leerlingen weten dat ook;
 • Je peilt voortdurend wat een leerling al weet en begrijpt;
 • Je gebruikt die informatie om de leerling verder te helpen in zijn leerproces.

Formatief evalueren vindt plaats vanuit verschillende perspectieven: leraar, klasgenoot en de leerling zelf.

De learning journey bestaat uit onderdelen die je, voornamelijk zelfstandig, doorloopt met behulp van een digitaal platform en uit drie fysieke bijeenkomsten. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Je schaalt jezelf in en doorloopt vervolgens je eigen leerstappen om formatief evalueren in de praktijk te brengen.
 • Voor een succesvolle deelname aan deze learning journey is het van belang dat je over voldoende digitale vaardigheden beschikt en dat je over voldoende zelfdiscipline beschikt om alle onlineopdrachten te doorlopen als voorbereiding voor iedere fysieke bijeenkomst.

De essenties

 • Je leert op jouw manier en vanuit jouw vertrekpunt
 • Je combineert theorie en praktijk
 • Je leert alleen en samen met anderen

Werkwijze

Blended: via online platform en fysiek.


Let op!
Het digitale platform gaat open op 25 augustus 2024.
Je kunt dan direct zelf starten.
De data rechts bij de info zijn de drie data van de live bijeenkomsten in Den Haag.
Zorg dat je ruim op tijd start, zodat je voor de eerste bijeenkomst je voorwerk hebt gedaan op het platform.

Doelstelling

 • Ik ken de basistheorie van Formatief evalueren.
 • Ik kan de basistheorie van Formatief evalueren toepassen in mijn eigen onderwijspraktijk.

Doelgroep

 • Leraren startend op een school waar er al formatief wordt gewerkt (deze training om de basis gelijk te trekken).
 • Leraren basis- en voortgezet onderwijs.

Literatuur

Inbegrepen in de prijs:

Aanbevolen:
Mindsets op school- May Cay Ricci