Agenda

gratis informatiebijeenkomst KIJK!

Oriënteer jij je op een instrument waarmee je zicht krijgt op de ontwikkeling van de kinderen in jouw groep?
Deze presentatie is bedoeld voor pedagogisch medewerkers, leraren, ib-ers, directeuren en leidinggevenden van peuterspeelzalen en scholen die nog niet bekend zijn met KIJK!. De informatie die wordt gegeven in deze bijeenkomst draagt bij aan het maken van een weloverwogen keuze voor een werkwijze (inclusief instrument) waarmee je de ontwikkeling volgt. 

KIJK! Webbased is een up-to-date instrument:
  • waarmee je observaties registreert; 
  • waarmee je rapportages van de ontwikkeling per kind en per groep genereert; 
  • dat je informatie geeft over de gangbare ontwikkeling van kinderen;
  • dat je ondersteunt bij het in beeld brengen van spel- en ontwikkelbehoeften;
  • dat je helpt bij het maken van een thema- of groepsplan;
  • waarbij je gebruik kunt maken van een app om aantekeningen voor je observaties te verzamelen.

Werkwijze

In 1 uur krijg je een beeld van de KIJK! werkwijze en hoe het digitale instrument de werkwijze ondersteunt. Uiteraard kun je ook vragen stellen.