Agenda

gratis informatiebijeenkomst – KIJK! Monitor

Informatiebijeenkomst over KIJK! Monitor: een instrument voor kwaliteitszorg op schoolniveau.

Met de applicatie: KIJK! Monitor, kun je op schoolniveau de effecten van het handelen en aanbod over een langere periode in kaart brengen. Je gebruikt daarvoor de registraties die al zijn ingevoerd door de leraren. Een uitstekende basis om het cyclisch werken te ondersteunen op het niveau van school of locatie.
KIJK! Monitor geeft inzicht in:

  • De ontwikkeling per groep. Je kunt leerjaren met elkaar vergelijken.
  • De ontwikkeling per domein, bijvoorbeeld taal of rekenen. 
  • De ontwikkelgroei die kinderen doormaken gedurende de periode dat ze op jouw school zijn (trend). 

De essenties

  • De ontwikkeling per groep en per domein (bijv. taal of rekenen) over meer jaren.
  • De ontwikkelgroei die kinderen doormaken gedurende de periode dat ze op jouw school zijn. 

Werkwijze

Online.

Doelstelling

Geïnformeerd worden.

Doelgroep

  • Intern begeleiders
  • Kwaliteitsmedewerkers
  • Directie/Managers
  • Pedagogisch coaches