Agenda

Kagan Coöperatief Leren Level 1 -2025

In deze training ontdek je hoe je leerlingen actief kunt betrekken bij de les en wat er gebeurt met de leerresultaten als je coöperatief werkt.
Het werken met structuren staat centraal in het scholingsprogramma Coöperatief Leren en is gebaseerd op het gedachtegoed van Dr. Spencer Kagan.

Hoe betrek je leerlingen actief bij de les? Wat gebeurt er met de leerresultaten als je coöperatief werkt? Dat ontdek je in deze training. Het werken met structuren staat centraal in het scholingsprogramma Coöperatief Leren en is gebaseerd op het gedachtegoed van Dr. Spencer Kagan.

In de bijeenkomsten wordt gewerkt aan (meer) kennis omtrent:

 • De visie van Coöperatief Leren.
 • De zeven sleutelprincipes van Coöperatief leren.
 • Leraar rollen, welke zijn het en hoe zet je ze effectief in.
 • Breinvriendelijk leren, hoe sluit je hierop aan.
 • Didactische structuren ervaren en kunnen toepassen in de klas.
 • Didactische structuren binnen de fasen van effectieve instructie.
 • Lessen voorbereiden om meteen toe te kunnen passen.
 • Korte presentaties door de trainer worden afgewisseld met praktische oefening en verwerking door de deelnemers, meteen gericht op toepassing in de eigen groep/organisatie.

De essenties

 • Stimuleert de betrokkenheid bij het leren.
 • Brengt een veilig en positief klimaat in de groep en in de school.
 • Structureert de interactie tussen leerlingen.
 • Leraar en leerlingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het leerproces en ervaren de lessen als plezierig en afwisselend.

Werkwijze

In een training van 2 dagen leer je de principes van de aanpak en deze concreet in te bouwen in je onderwijs. Concreet en praktisch: samen oefenen in de training om de volgende dag meteen in je eigen praktijk aan de slag te gaan.

Doelstelling

Meer kennis en vaardigheid opdoen over het effect van Kagan Coöperatief Leren. Leren hoe je deze aanpak integreert in je dagelijkse denken en handelen als leraar en reflecteren op de vier principes die het verschil maken tussen Coöperatief Leren en groepswerk.

Doelgroep

Leerkrachten, IB-ers, directeuren van PO, VO en MBO.

Literatuur

Inbegrepen literatuur: Coöperatieve leerstrategieën van Spencer Kagan en Miquel Kagan.