Agenda

Kagan Coöperatief Leren Level 2

Hoe betrek je leerlingen actief bij de les? Wat gebeurt er met de leerresultaten als je coöperatief werkt? Dat ontdek je in deze training. Het werken met structuren staat centraal in het scholingsprogramma Coöperatief Leren en is gebaseerd op het gedachtegoed van Dr. Spencer Kagan.

In de bijeenkomsten wordt gewerkt aan (meer) kennis omtrent:

 • De visie van Coöperatief Leren.
 • De zeven sleutelprincipes van Coöperatief leren.
 • Leraar rollen, welke zijn het en hoe zet je ze effectief in.
 • Breinvriendelijk leren, hoe sluit je hierop aan.
 • Didactische structuren ervaren en kunnen toepassen in de klas.
 • Didactische structuren binnen de fasen van effectieve instructie.
 • Lessen voorbereiden om meteen toe te kunnen passen.
 • Korte presentaties door de trainer worden afgewisseld met praktische oefening en verwerking door de deelnemers, meteen gericht op toepassing in de eigen groep/organisatie.

De essenties

 • Stimuleert de betrokkenheid bij het leren.
 •  Brengt een veilig en positief klimaat in de groep en in de school.
 •  Structureert de interactie tussen leerlingen.
 • Leraar en leerlingen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het leerproces en ervaren de lessen als plezierig en afwisselend.

Werkwijze

Het oefenen van de sociale vaardigheden vindt plaats binnen ‘de gewone’ lessen. In deze training word je uitgedaagd anders te kijken naar gedrag en te reflecteren op je denken en handelen als “professional”.

Met 5 tools van Kagan Coöperatief Leren activeert je zelfontplooiing, een gezond zelfbeeld en de wil tot samenwerken: iedereen mag er zijn! 
Samen vormen we een (h)echte groep actieve leerders!

1. Je krijgt inzicht in:

 • hoe je met jouw groep met behulp van vijf tools sociale vaardigheden verankert 
 • hoe je deze tools kunt inzetten in de dagelijkse praktijk.

2. Je ervaart:

 • hoe je de verbondenheid in teams en klas kunt versterken.
 • Kagan coöperatieve structuren en genereert ideeën voor toepassing in de praktijk.

3. De 5 tools :

Voorbeeldgedrag – sociale rollen- structuren en structureren- bevestiging en bekrachtiging – reflectie en planning

Interactieve plenaire presentaties worden afgewisseld door gestructureerde interactie in teams en tweetallen. De 5 tools om sociaal vaardig gedrag te activeren worden verankerd, met behulp van Kagan structuren geoefend en de toepassing in de eigen praktijksituatie wordt voorbereid tijdens de training.

Doelstelling

 • Meer kennis en vaardigheid opdoen over het effect van Kagan Coöperatief Leren.
 • Leren hoe je deze aanpak integreert in je dagelijkse denken en handelen als leraar en reflecteren op de vier principes die het verschil maken tussen Coöperatief Leren en groepswerk. Oefenen van sociale vaardigheden binnen ‘de gewone’ lessen.
 • Met tools van Kagan Coöperatief Leren zelfontplooiing, een gezond zelfbeeld en de wil tot samenwerken activeren: iedereen mag er zijn!
 • Doen wat de individuele leerling(en) en de groep nodig heeft voor de ontwikkeling van zelfbeeld en sociaal gedrag.
 • Kun je anders kijken naar gedrag en reflecteer je op jouw denken en handelen als professional.
 • Weet je aan welke sociale vaardigheden jij met je groep gaat werken in de komende periode.
 • Ken je tools om in te zetten die een ‘gezond zelfbeeld ‘ en sociaal gedrag stimuleren.

Doelgroep

Leerkrachten, (PO/VO/MBO), IB-ers, leidinggevenden die – Kagan Level 1 hebben afgerond of – CLS De Start hebben gevolgd in het verleden in combinatie met de Opfrisbijeenkomst Kagan Coöperatief Leren.

Literatuur

Infokaart en werkboek Kagan Coöperatief Leren level 2 (inclusief)
Aanbevolen: Coöperatieve leerstrategieën