Agenda

KIJK! de Basis 0-4/0-7/1-2 (online)

  • Leer hoe jij met KIJK! kinderen nóg beter kunt begeleiden
  • Vergroot je kennis over ontwikkeling van jonge kinderen
  • Krijg meer inzicht in de kracht van goede observaties 

De essenties

KIJK! de Basis biedt je kennis en vaardigheden waarmee jij het effect van het werken met KIJK! zo groot mogelijk maakt. Je leert hoe de kracht van betrokkenheid op de ontwikkeling van invloed is. Je leert (nog beter) observeren en hoe jouw observaties bijdragen aan (nog beter) aanbod, passend bij de ontwikkeling van de kinderen. 

Werken met KIJK! geeft effect op:

  • Jouw kennis van het jonge kind én je professioneel handelen
  • De ontwikkeling van kinderen 
  • De bestaande structuren binnen de school: bijvoorbeeld het bieden van zorg en oudergesprekken  
Starten met de training is starten met het werken met KIJK!. Direct na de eerste bijeenkomst ga je in jouw groep aan de slag. Tijdens de training zijn er veel kansen om in gesprek te gaan met andere deelnemers. Daardoor kun je de nieuw opgedane kennis verdiepen en je hoort ervaringen van anderen die jou ook kunnen helpen de nieuwe kennis nog beter te begrijpen. In de training krijg je blokjes theorie, veel praktijkvoorbeelden, overleg met elkaar én werken met de computer in KIJK! Webbased.

Werkwijze

Wat kun je verwachten? Door regelmatig in kleine groepen aan de slag te gaan,  zorgen we ervoor dat je kunt overleggen met deelnemers die in een zelfde context werken als jij.
KIJK! de Basis is individueel te volgen, met een aantal collega’s of je hele team.
Je hebt ontdekt dat KIJK! staat voor goed onderwijs aan jonge kinderen waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat zonder de doelen uit het oog te verliezen 
en je vindt het belangrijk dat kinderen kansen krijgen om spelend  te leren.  Je wilt de ontwikkeling stimuleren door te reflecteren op objectieve observaties en op basis daarvan gericht te stimuleren.  

Doelstelling

  • Je weet wat KIJK! is en hoe je er in jouw situatie mee werkt 
  • Je weet hoe je werkt met KIJK! webbased 
  • Je hebt enig inzicht in hoe je op basis van je observaties ontwikkeling van kinderen stimuleert

Doelgroep

Je zit in een groep van maximaal 16 deelnemers die allemaal werkzaam zijn in kinderdagopvang of in een peuter- of kleutergroep.
Dat kunnen dus leraren zijn, pedagogisch medewerkers, maar ook intern begeleiders, onderbouwcoördinatoren of pedagogisch coaches.
Kom jij (als pedagogisch medewerker, als leraar, als intern begeleider) net werken op locatie waar al langer met KIJK! wordt gewerkt, dan past deze training prima bij jou.
Werkte je eerst in de midden- of bovenbouw? Ook dan past deze training prima!

Literatuur

KIJK! 1-2 of KIJK! 0-4(incl. volgboekje).