Agenda

Opleiding Bazalt Beeldcoaching 2024

Deze krachtige, praktijkgerichte opleiding zet de filmcamera in als spiegel voor (zelf)reflectie. Het samen bekijken en bespreken van videobeelden geeft inzicht in het eigen handelen, en wat het effect daarvan is op de ander. De begeleidingsmethodiek Beeldcoaching is oplossings- en handelingsgericht. De opleiding biedt een kader om systematisch de interactie te analyseren, bijvoorbeeld tussen leraar en leerling(en). Naast interactie komen didactisch handelen en klassenmanagement aan bod. Deze aspecten worden gerelateerd aan de psychologische basisbehoeften van ieder mens: relatie, competentie en autonomie. In de opleiding leert de begeleider coaching- en communicatievaardigheden om leraren, leerlingen en collega’s aan de hand van eigen videobeelden te laten reflecteren op eigen handelen.

De essenties

 • Begeleidingstrajecten in de eigen onderwijspraktijk
 • Systematische en planmatige analyse en reflectie
 • Coaching vaardigheden

Werkwijze

De opleiding start met twee studiedagen. Aan bod komen: basiscommunicatie en het model voor interactie analyse. Gedurende het jaar vindt er nog een dag verdieping plaats. Deze staat in het teken van: begeleiderscommunicatie, oplossingsgericht coachen, reflectie en gerelateerde thema’s. De kern van de opleiding is het planmatig uitvoeren van 4 Beeldcoaching-trajecten. 13 vaardigheidsbijeenkomsten in groepen van maximaal 6 studenten, staan in het teken van het planmatig leren en begeleiden met Beeldcoaching, door middel van het inbrengen van leervragen en beeldmateriaal. De opleider zal systematisch en planmatig reflectie bevorderen op eigen praktijk en professionaliteit.

Na certificering worden de geleerde vaardigheden geborgd in intervisiebijeenkomsten.
3 Intervisie sessies:
Zijn allemaal vrijdagen van 9.00 tot 12.00 uur

 1. 14 november 2025
 2. 13 februari 2026
 3. 22 mei 2026

Verplichte producten:

 • van 4 trajecten een verslag volgens een format
 • 4 reflectieverslagen
 • presentatie micro analyse
 • traject presentatie
 • eindpresentatie begeleiderscommunicatie

Doelstelling

Deze opleiding biedt begeleiders in het onderwijs een concrete methodiek om leraren, leerlingen en teams te begeleiden met behulp van videobeelden uit hun eigen praktijk.

Doelgroep

Deze opleiding is gericht op begeleiders in het onderwijs zoals:

 • Leraren met een begeleidende en/of coördinerende rol, zoals intern begeleiders, ambulante begeleiders, bouwcoördinatoren
 • Orthopedagogen en psychologen werkzaam in het onderwijs
 • Docenten en leidinggevenden met een begeleidende functie in het voorgezet onderwijs of in het (v)mbo en hbo
 • Leidinggevenden, kwaliteitsmedewerkers en medewerkers met een begeleidende en/of coördinerende rol binnen de kinderopvang. 

Literatuur

In het literatuuroverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen verplichte en aanbevolen literatuur.
Verplichte literatuur:
Bouwhuis, M. (2020). De leraar in beeld, Handboek beeldbegeleiding in het onderwijs. Uitgeverijpica. ISBN: 9789493209084.
Heijkant, C. van den & Van der Wegen, R. (2000). De klas in beeld, School Video Interactie Begeleiding. Heeswijk-Dinther: Esstede. ISBN: 9789075142293. (wordt verstrekt door de opleider).
Heijkant, C. van den e.a. (2003). School Video Interactiebegeleiding van meerdere kanten bekeken. Antwerpen: Garant. (wordt verstrekt door de opleider). Korthagen, F. (2014). Krachtgericht coachen. (wordt verstrekt door de opleider). Korthagen, F., & Versalos, A. (2002). Niveaus in reflectie: naar maatwerk in begeleiding. Velon Tijdschrift voor Lerarenopleiders 23(1), 29-38. (wordt verstrekt door de opleider). Otter, M. den (2009). Reader reflectief leren & reflectiemethodieken. (wordt verstrekt door de opleider). Otter, M. den (2009). De School video interactie begeleider, volgend in beweging. Antwerpen: Garant.