Agenda

Opleiding Coach Kagan Coöperatief Leren

Spencer Kagan ontwikkelde een breinvriendelijke en succesvolle aanpak voor lesgeven en klassenmanagement met behulp van coöperatieve structuren. We bieden leraren PO/VO/MBO en intern begeleiders die een coöperatief leren basistraining hebben gevolgd, een opleiding om tot coach te groeien binnen de eigen school.

De opleiding bestaat uit 6 modules, intervisiemomenten, eindpresentatie en eindgesprek.

 • Modules Coöperatieve Leerstrategieën
  Achtergronden, inhouden, functies van structuren.
  Optioneel: 1 module Meervoudige Intelligentie voor coaches die binnen hun organisatie werken vanuit de 3 visies van MI.
 • Module MomentCoaching
  De theorie en met elkaar oefenen.
  Vaardigheden oefenen in de praktijk, op een school. De coaches geven les, coachen en worden gecoacht.
 • E-Learning Module Coöperatief Klassenmanagement
  Via filmpjes, praktijkonderzoek in de eigen situatie, kennis opbouwen, collega’s kunnen coachen, enthousiasmeren voor het realiseren van functioneel klassenmanagement op de werkvloer.
 • Module Veranderkunde
  Kennis opbouwen over invoeringsprocessen en situaties kunnen begrijpen die ontstaan op de werkvloer tijdens verandertrajecten.
  Zicht hebben op aspecten van implementatie en een plan voor de eigen werksituatie.
  Individueel: Opzetten van implementatieplan CLs voor de eigen werksituatie.
 • Monitoring en intervisie
  Op koers?
 • Module Sociale Verbondenheid (en Klassenmanagement)
  Nut en Motivatie, achtergronden en voorbereiding van werkbijeenkomsten in de eigen praktijk, over Coöperatief Klassenmanagement, Klas- en TeamBouwers.
 • Module Implementatie
  CLs op de werkvloer, voorbereiden, organiseren, proces leiden van werkbijeenkomst/inhoudelijk agendapunt CLs op de (team)vergadering.
 • Eindpresentatie en individuele gesprekken
 • Certificering

De essenties

 • Sturen op en begeleiden van de implementatie van Coöperatief leren in uw organisatie
 • Vaardig worden in MomentCoaching, een unieke vorm van coaching bij de invoering van coöperatief leren
 • Verdieping in Kagan Coöperatief leren 

Werkwijze

Tijdens de bijeenkomst worden korte presentaties afgewisseld met praktische oefeningen en verwerking door de deelnemers. Voor en na de bijeenkomst bestuderen deelnemers de literatuur en oefenen zij de geleerde vaardigheden in de praktijk. Daarnaast werken de deelnemers gedurende de hele opleiding vanuit een eigen onderzoeksvraag aan het ontwikkelen van een planmatige aanpak om coöperatief leren verder te implementeren in de school. Hierbij werken de deelnemers met een portfolio. Praktijkgerichte opdrachten stemt de deelnemer zoveel mogelijk zelf af op de eigen situatie en onderzoeksvraag. De opleiding wordt afgesloten met een presentatie van vooral praktische bevindingen én een planmatige aanpak voor de komende jaren met betrekking tot coöperatieve leerstrategieën.

Doelstelling

 • Je bent een Kagan Coöperatief Leren Momentcoach binnen de eigen organisatie
 • Je kunt met ‘je team’ starten met de uitvoering van een implementatieplan dat je hebt geschreven voor de eigen organisatie

Doelgroep

Leraren PO/VO/MBO, intern begeleiders die een coöperatief leren basistraining hebben gevolgd.

Literatuur

Er is een literatuurlijst beschikbaar via Bazalt Groep en op te vragen bij de trainer.