Agenda

Opleiding Interne schoolcoach didactiek – september 2024

De opleiding tot Interne schoolcoach didactiek is bedoeld voor scholen die willen investeren in het niveau van basisvaardigheden en complexe vaardigheden van hun leerkrachten in de school. Denk hierbij aan differentiatie en actief inzetten op betrokkenheid van alle leerlingen in de groep. Om dit te bereiken is een nieuwe taak in het leven geroepen: de interne didactische schoolcoach. Deze wordt opgeleid om binnen de eigen school (bij voorkeur in de eigen bouw) de leerkrachten te coachen en begeleiden om goed, of nog beter te worden in de didactische vaardigheden. In de opleiding staat het coachen van alle leerkrachten (van de bouw) centraal.

De essenties

De opleiding tot Interne schoolcoach didactiek is bedoeld voor scholen die willen investeren in het niveau van basisvaardigheden en complexe vaardigheden van hun leerkrachten in de school. Denk hierbij aan differentiatie en actief inzetten op betrokkenheid van alle leerlingen in de groep. Om dit te bereiken is een nieuwe taak in het leven geroepen: de interne didactische schoolcoach. Deze wordt opgeleid om binnen de eigen school (bij voorkeur in de eigen bouw) de leerkrachten te coachen en begeleiden om goed, of nog beter te worden in de didactische vaardigheden. In de opleiding staat het coachen van alle leerkrachten (van de bouw) centraal.

Werkwijze

De trainingen worden op maat aangeboden, zoveel mogelijk afgestemd op de deelnemers in hun schoolspecifieke situatie.
In totaal zijn het zes bijeenkomsten van 3 uur, voorafgegaan aan een kick-off van 1 dag en een intake- gesprek, een voortgangsgesprek en een eindpresentatie van 30 minuten.

De basis van de training omvat:

  • Training 1: waarnemen en informele feedback geven worden behandeld en geoefend;
  • Training 2: Diverse vormen van coaching ((onder andere lesson-study, directe coaching, co-teaching);
  • Training 3: Formele feedback (inzicht en oefening vanuit diverse methodieken).

Tijdens de opleiding worden de afspraken met de coaches gemaakt voor de coach de coach bezoeken op de school van elke deelnemer. Deze zijn na elk blok. 

De bijeenkomsten zijn opgebouwd vanuit de principes: ”Leer het; Oefen het en Doe het” De fase: “Doe het” vindt plaats op de werkvloer. Onderdeel van de opleiding is de coaching van de interne coach didactiek op de eigen school, de trainer coacht de coach didactiek op maat. Na iedere bijeenkomst wordt een bezoek van een uur op de school van de didactische coach gepland.

De opleiding tot Interne schoolcoach didactiek is gevalideerd voor het Register Leraar. Je kunt deze training dus opvoeren in het vrijwillige lerarenportfolio.

Digitaal intake 30 minuten per persoon op 4 en 5 september 2024 tussen 12.30 uur en 17.00 uur
Coaching op de werkvloer week van 14-18 oktober 2024 
Coaching op de werkvloer week van 20 – 24 januari 2025 
Voortgangsgesprek 30 minuten per persoon op 12 en 13 maart 2025 tussen 12.30 uur en 17.00 uur digitaal 
Coaching op de werkvloer week van 19 – 23 mei 2025 
Eindpresentaties 45 minuten per persoon op 18 en 19 juni 2025 

Doelstelling

Interne schoolcoaches didactiek zijn toegerust om binnen een school leerkrachten te begeleiden en te coachen naar beheersing van de basisvaardigheden en op weg naar complexe vaardigheden.

Doelgroep

Medewerkers die de didactische vaardigheden op basis- en complex niveau in zeer sterke mate beheersen. De zogeheten excellente medewerker, die in staat is om door zijn/haar rol/positionering in het team collega’s verder te helpen en een analyse van deze vaardigheden op schoolniveau kan maken.
-leerkrachten
-IB-ers
-coördinatoren

Literatuur

Inclusief Pocketboek Coachen in scholen